Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Thema's in medewerkersonderzoek

Wil je weten hoe tevreden de medewerkers zijn? Hoe het zit met de psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), of met de duurzame inzetbaarheid? Of wil je een Preventief Medisch Onderzoek uitvoeren? Wij adviseren graag welk thema het beste past bij de doelen en wensen van jouw organisatie. Hieronder beschrijven we de meest voorkomende thema's binnen medewerkersonderzoek. Je kunt deze thema's afzonderlijk onderzoeken maar ook combineren (multidiciplinair medewerkersonderzoek). Uiteraard kun je ook eigen thema's inbrengen. Vraag naar de mogelijkheden.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Met ons medewerkertevredenheidsonderzoek meet je de tevredenheid van medewerkers en wat ze daadwerkelijk doen voor de organisatie.

Lees meer

Bevlogenheid

Wat is bevlogenheid en hoe breng je bevlogenheid in kaart?

Lees meer

Werkdrukonderzoek

Het werkdrukonderzoek brengt zowel de aanjagers van stress in kaart als de factoren die stress verminderen.

Lees meer

Vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De gevalideerde vragenlijst PSA van SKB wordt aanbevolen door de inspectie SZW en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten.

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Lees meer over duurzame inzetbaarheid en hoe je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunt voorspellen met ons werkvermogenonderzoek.

Lees meer

Preventief medisch onderzoek

Met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) breng je de gezondheid van medewerkers in kaart om zo verzuim en uitval te voorkomen. 

Lees meer

BRAVO (leefstijl)

Onderzoek de leefstijl van medewerkers met de BRAVO vragenlijst.

Lees meer

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Leer de risico's binnen jouw organisatie kennen met de RI&E.

Lees meer

Multidisciplinair medewerkersonderzoek

Met multidiciplinair medewerkersonderzoek combineer je verschillende thema's met elkaar.

Lees meer
Bezoekadres

Entrada 501
1114 AA Amsterdam

020 - 462 7890
projecten@skb.nl

Postadres

Postbus 12354
1100 AJ Amsterdam

Bekijk ons op LinkedIn