Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Respons online

Met SKB repons online volg je de actuele respons van het medewerkersonderzoek. Je krijgt inzicht in de respons van de totale organisatie, maar ook van afzonderlijke groepen, zoals bijvoorbeeld afdelingen. Afdelingsmanagers kunnen hierdoor heel gemakkelijk bijsturen als de respons achterblijft, door medewerkers als nog aan te sporen om deel te nemen. 

Respons online

Bezoekadres

Entrada 501
1114 AA Amsterdam

020 - 462 7890
projecten@skb.nl

Postadres

Postbus 12354
1100 AJ Amsterdam

Bekijk ons op LinkedIn