brand swoosh

Wat elke werkgever moet weten over effectief PSA-beleid (whitepaper)

Wat elke werkgever moet weten over effectief PSA-beleid (whitepaper)

Bij pesten denk je misschien vooral terug aan je lagere of middelbare schooltijd, maar helaas komt het ook op de werkvloer geregeld voor. En niet alleen pesten, medewerkers krijgen ook te maken met andere vormen van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en lichamelijk geweld. Denk bijvoorbeeld aan die leidinggevende die seksueel intimideert door het maken van zogenaamd ‘leuke grapjes’ of net te dichtbij komt te staan. Of aan een collega die een andere collega kleineert, buitensluit, beledigt of zwartmaakt. Of wellicht zijn het klanten, cliënten of patiënten die intimiderend gedrag vertonen.

Stappenplan voor effectief PSA-beleid

Het heeft allemaal een enorme impact op hoe medewerkers zich voelen en functioneren in hun werk. En dat zien we terug in de cijfers: Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste arbeidsrisico’s in organisaties. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim heeft te maken met PSA. Bovendien is het PSA gerelateerde verzuim langduriger. Als werkgever ben je volgens de Arbowet dan ook verplicht om Psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Het stappenplan hiervoor leg je vast in het PSA-beleid.

In deze whitepaper leggen we uit wat Psychosociale arbeidsbelasting betekent en gaan we specifiek in op de psychosociale arbeidsrisico's werkdruk, en ongewenst gedrag. Tevens ontvang je een praktisch
stappenplan om PSA te voorkomen en te beperken. Dit stappenplan helpt bij een effectief PSA-beleid.
Download whitepaper