brand swoosh

VBBA voor studenten en onderzoekers

VBBA voor studenten en onderzoekers

Maak gebruik van de VBBA

Maak gebruik van de VBBA

Sinds 1994 verzorgt SKB onderzoeken naar vitaliteit, gezondheid en tevredenheid van werknemers. Vragenlijsten vormen de basis van ons onderzoek. Eén van deze vragenlijsten is de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA).

SKB is auteursrechthebbende van de VBBA en heeft het exclusieve recht om deze te beheren, te exploiteren, te bewerken en in licentie te geven.
Als vooraanstaand kennisinstituut geloven we in kennis delen. Daarom bieden we de mogelijkheid aan studenten en wetenschappelijk onderzoekers om gebruik te maken van de VBBA.

Zijn er kosten aan verbonden?

Als student of onderzoeker mag je de VBBA gratis gebruiken voor onderzoeksgroepen van minimaal 25 tot 150 uitgenodigde personen. Wel vragen we een borg van €50,00. Deze borg krijg je terug nadat je je onderzoeksrapport/scriptie aan ons hebt opgestuurd.

Bij gebruik van (onderdelen van) de VBBA voor andere doelen dan niet commerciële educatie- en onderzoeksdoeleinden is in licentie mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.
Zijn er kosten aan verbonden?

Welke voorwaarden zijn er?

Download onze complete gebruikersvoorwaarden hieronder. Je gaat akkoord met alle gebruiksvoorwaarden als je een aanvraag indient via het aanvraagformulier. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je gaat de VBBA alleen gebruiken voor niet-commerciële educatie- en onderzoeksdoeleinden.
  • Uiterlijk drie maanden na afloop van het onderzoek stuur je je scriptie/ onderzoeksrapport naar SKB.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de gegevens.
  • Aanvragen worden uitsluitend gedaan via onderstaand aanvraagformulier.
  • Aanvullende vragen aan SKB over deze studenten-/onderzoekersregeling stel je per mail. Vragen per telefoon kunnen wij niet beantwoorden. Wij proberen binnen 10 werkdagen te reageren.
  • Voor inhoudelijke vragen verwijzen we je graag naar je studiebegeleider.

Wil je gratis het e- boek VBBA ontvangen dan kun je die hieronder downloaden.
Gebruikersvoorwaarden, Veelgestelde vragen

Download Gebruikersvoorwaarden

Download Veelgestelde vragen

Het aanvraagformulier invullen

Voor elk onderzoek waarin je de VBBA wilt gebruiken vul je een aparte aanvraag in.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Als je vragen bijvoorbeeld beantwoordt met ‘n.v.t.’ of ‘nog niet bekend’ zien wij dit als onvolledig ingevuld en nemen we de aanvraag niet in behandeling.
Na ontvangst van je aanvraag ontvang je binnen 10 werkdagen antwoord. Als je aanvraag is goedgekeurd en de borg is betaald ontvang je van ons de vragenlijst en scoringsinstructies.

Het is niet mogelijk gebruik te maken van onze benchmarks.
Naar aanvraagformulier