brand swoosh

Vragenlijst diversiteit, inclusie en psychologische veiligheid

Vragenlijst diversiteit, inclusie en psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid, diversiteit en inclusie: het zijn belangrijke en actuele thema's. Niet alleen omdat iedereen gelijke kansen verdient, maar ook omdat medewerkers zich gelukkiger en meer betrokken voelen als ze gelijkwaardig worden behandeld. Een veilige inclusieve werkcultuur zorgt ook voor betere prestaties van het team. Bovendien voorkom je als werkgever verloop van talentvol personeel. 

Toch blijkt het in de praktijk niet altijd even makkelijk om hier grip op te krijgen. Daarom hebben wij een korte vragenlijst diversiteit, inclusie en psychologische veiligheid voor je klaarstaan.

Indien gewenst voegen we vragen toe over ongewenst gedrag en (meldings)cultuur binnen de organisatie.
Ik wil meer informatie

Grip op diversiteit, inclusie & pyschologische veiligheid

De vragenlijst diversiteit, inclusie en psychologische veiligheid geeft een betrouwbaar beeld van de huidige stand van zaken en waar verbetering nodig is. Belangrijk is dat medewerkers met een vragenlijst anoniem hun mening kunnen geven, zodat ook de mensen die zich niet zo snel uitspreken een stem krijgen. Zeker bij wat meer gevoelige zaken zoals deze is dit extra waardevol en krijg je minder snel sociaal wenselijke antwoorden.

Met onze rapportages kun je eenvoudig aan de slag om op team- en organisatieniveau met elkaar in gesprek te gaan en verbeteringen door te voeren.
Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

De vragen over diversiteit en inclusie geven inzicht in hoeverre medewerkers durven te zijn wie ze zijn, of ze zich welkom voelen/erbij horen en of ze gelijk kansen krijgen. Zowel binnen het eigen team, als binnen de organisatie als geheel. Ook krijg je zicht op hoe divers en inclusief de organisatie is en in hoeverre medewerkers dit belangrijk vinden.

Psychologische veiligheid

De vragen over psychologische veiligheid geven o.a. inzicht in hoeverre teamleden zich veilig voelen om hun mening te uiten, of ze fouten mogen maken om van te leren, of ze zaken uit hun privéleven kunnen delen en of er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Ook krijg je zicht op de onderlinge relaties tussen collega’s én de relatie met de leidinggevenden.

Amy Edmondson lanceerde als eerste het begrip psychologische veiligheid n.a.v. haar studies naar innovatievermogen. Onder andere bij Google ontdekte ze dat de beste prestaties werden bereikt in teams waar fouten gemaakt mochten worden. In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van de invulling die Hans van der Loo en Joriene Beks geven aan psychologische veiligheid. Onze vragen zijn gebaseerd op al deze inzichten.
Psychologische veiligheid
Ongewenst gedrag en meldingscultuur

Ongewenst gedrag en meldingscultuur

Een veilige werkcultuur is ook heel belangrijk om ongewenst gedrag de kop in te drukken. Denk aan machtsmisbruik, seksuele intimidatie en pesten. Indien gewenst, voegen wij hier vragen over toe:

Wordt ongewenst gedrag getolereerd binnen de organisatie? Spreek je elkaar aan op ongepast gedrag en weten medewerkers waar ze terecht kunnen als ze met ongewenst gedrag te maken krijgen? Voelen medewerkers zich veilig genoeg om melding te doen en worden meldingen serieus genomen?

Onderdeel van de VBBA

De enquete diversiteit, inclusie en pyschologische veiligheid is onderdeel van de VBBA. De VBBA is de meest gebruikte en best gevalideerde vragenlijst in Nederland voor werkbelevingsonderzoek.
De vragen zijn uitstekend in te zetten in het kader van een breder MTO, RI&E of een onderzoek naar
Psychosociale arbeidsbelasting.
VBBA2.1