brand swoosh

Verdiepend medewerkersonderzoek

Verdiepend medewerkersonderzoek

Waarom medewerkersonderzoek met SKB?

Met ons verdiepend medewerkersonderzoek krijg je een scherp beeld van de gehele organisatie en wat er leeft onder alle medewerkers. Ideaal om te verbeteren op thema’s als Werkgeluk, Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), Duurzame inzetbaarheid of Medewerkerstevredenheid (MTO). We bepalen nauwkeurig wat helpt om bijvoorbeeld plezier of de energie van medewerkers te vergroten, of om uitval door overbelasting (burn-out) te voorkomen. Die inzichten dragen bij aan de strijd tegen het tekort aan personeel.

Uitgangspunt voor verdiepend medewerkersonderzoek is de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA). Dit is de meest gebruikte en best gevalideerde vragenlijst in Nederland en is door de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeeld als valide en betrouwbaar.
Ik wil meer informatie

Continu verbeteren op elk niveau

SKB vindt het heel belangrijk dat elk niveau van de organisatie betrokken wordt bij het medewerkersonderzoek én het daarop volgende verbetertraject.
Met onze HR tools krijgt het management bijvoorbeeld inzicht in welke werkfactoren aangepakt moeten worden om het verloop tegen te gaan en kan het team aan de slag om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De individuele medewerker krijgt persoonlijke tips om bijvoorbeeld zijn leefstijl te verbeteren of te zorgen voor een optimale werk-privé balans.
Verbeteren met medewerkersonderzoek
Op groepsniveau: aan de slag met TeamUP

Op groepsniveau: aan de slag met TeamUP

Met TeamUP kunnen teams en het management aan de slag met de resultaten van het verdiepend medewerkersonderzoek. Met deze interactieve verbetertool krijg je niet alleen eenvoudig inzicht in waar het goed gaat én beter kan, je maakt ook gezamenlijk een plan van aanpak.
Op individueel niveau: het persoonlijk adviesrapport

Op individueel niveau: het persoonlijk adviesrapport

Individuele medewerkers krijgen een persoonlijk adviesrapport met tips om hun persoonlijke situatie te verbeteren. Zo stimuleren we het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Stappenplan hoge respons en succesvol verbetertraject

Stappenplan hoge respons en succesvol verbetertraject

Dit stappenplan helpt om de respons te verhogen, de leidinggevenden te motiveren en een succesvol verbetertraject in te plannen. Ook staat er een voorbeeld communicatieplan in.
Download
quote
Gemeente Doetinchemquote background

Wij zijn ontzettend blij met de door SKB geadviseerde aanpak. De rapportages nodigen uit tot discussie en actie en dat is precies wat we nodig hebben.

Annete Helmink, HR-adviseur Gemeente Doetinchem

ISO 27001, RvA (CIIO)

Privacy en anonimiteit

SKB heeft 30 jaar ervaring met vertrouwelijk werknemersonderzoek en weet als geen ander hoe belangrijk het is om dit goed te regelen. Onze producten zijn volledig AVG proof. Ook is onze informatiebeveiliging ISO/IEC 27001 gecertificeerd. De ISO 27001 norm is de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging. SKB toont hiermee aan dat zij het informatieproces beheerst en de persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie goed heeft beveiligd.

Informatie aanvragen