brand swoosh

Vragenlijst thuiswerken / hybride werken

Vragenlijst thuiswerken / hybride werken

De trend van hybride werken (deels werken op kantoor en deels vanuit huis) is onmiskenbaar. Zagen we vóór de coronacrisis al een lichte toename in het thuiswerken; momenteel is dat bijna twee keer zoveel. Een veranderde werksituatie dus die veel vragen oproept over hybride werken.

Welk effect heeft het hybride werken op medewerkers? Hoe kun je dit monitoren met vragenlijst onderzoek hybride werken? En wat is belangrijk om hybride werken tot een succes te maken?
Ik wil meer informatie

Nederlandse Arbeidsinspectie en RI&E thuiswerken

Zoals we eerder publiceerden heeft werken vanuit huis voor veel medewerkers positieve effecten. Het werken sluit beter aan op hun eigen sociale voorkeuren, ze werken thuis efficiënter en ze hebben meer regie over hun werkdag.

Uit een gezamenlijk onderzoek naar thuiswerken van TNO en de Nederlandse Arbeidsinspectie, blijkt dat meer thuiswerken ook extra risico’s met zich meebrengt. Als de werkplek niet aan de Arbo richtlijnen voldoet neemt de fysieke belasting toe. Ook op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting is het belangrijk om risico’s te monitoren. Denk aan het gebrek aan contact met collega’s, een dunne scheiding tussen werk en privé en langere werkdagen met weinig pauzes. Deze risico’s kunnen enerzijds leiden tot een afname van motivatie, concentratie en productiviteit en anderzijds tot een toename van lichamelijke en mentale gezondheidsklachten.

De Nederlandse Arbeidsinspectie adviseert daarom om het thuiswerken/hybride werken mee te nemen in de RI&E. Onze enquête hybride werken is uitstekend toe te voegen aan de RI&E. Indien gewenst in combinatie met andere risico’s, zoals Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hiermee voldoen je aan de eisen van de Arbowet en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Vragenlijst hybride werken: wat levert het op?

De vragenlijst hybride werken geeft inzicht in de risico’s van thuiswerken én op kantoor (o.a. werkplekinstellingen, mogelijkheden voor online overleg, contact met collega’s, steun van de leidinggevenden, werktijden). Ook krijg je inzicht in de effecten van hybride werken op de medewerker. Kunnen medewerkers zichzelf bijvoorbeeld thuis voldoende motiveren? En wat doet hybride werken met het teamgevoel?

Zo zorgen we dat het "onderzoek hybride werken" inzicht en verbetersuggesties geeft voor de issues die in jouw organisatie spelen.

Wat is belangrijk bij hybride werken

Veel organisaties hebben maatregelen genomen om hybride werken goed vorm te geven. Wat is nodig om op een duurzame manier deels op kantoor en deels vanuit huis te werken?

Professor Marc van Veldhoven stelt dat dit allereerst begint met erkennen dat de situatie niet voor iedereen hetzelfde is. De één kan thuis comfortabel werken, voor de ander is het zwaar omdat het thuis niet rustig is. Daarnaast maakt het verschil welk soort werk je doet. Een overleg of brainstorm zal vaak levendiger verlopen als de deelnemers fysiek bij elkaar zijn. Een concentratieklus kan misschien juist weer goed in een rustige thuisomgeving worden gedaan. Ook de steun van leidinggevenden om vanuit huis te kunnen werken lijkt cruciaal voor het succes van hybride werken.

Het lijkt een open deur maar het is echt belangrijk om hier goed zicht op te krijgen én te houden. Dat kan door periodiek persoonlijke gesprekken aan te gaan met je medewerkers, maar ook door betrouwbaar vragenlijst onderzoek. Hierdoor weet je niet alleen hoe de individuele medewerker er in staat, maar krijg je ook inzicht in de rol van de leidinggevende, de impact voor het team en de organisatie als geheel. Bovendien kun je deze vragen gelijk toevoegen aan de verplichte RI&E.
Ik wil meer informatie
Terug van weggeweest

Een ander werkend Nederland na de lockdown?

De NSVP heeft een publicatie gedaan over de werkbeleving tijdens corona én scenario’s voor het hybride werken in de nabije toekomst. SKB heeft met inzichten uit onderzoek ook een steentje mogen bijdragen aan deze publicatie. Wat ook hier duidelijk wordt, is dat de belevingen van thuiswerken erg uiteen lopen. Waar het voor de een heel goed bevalt, ondervinden anderen meer psychosociale klachten. Ook interessant: Wat zijn eigenlijk de verschillende terugkeervarianten naar kantoor?
Download publicatie