brand swoosh

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting RI&E

Psychosociale arbeidsbelasting één van de grootste risico's

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste risico’s in organisaties. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan Psychosociale arbeidsbelasting. Toch wordt het vaak onvoldoende meegenomen in de RI&E, zo meldt de inspectie SZW.

SKB biedt de oplossing met betrouwbaar en verdiepend PSA onderzoek.
Ik wil meer informatie

Aanbevolen door de Inspectie SZW

Onze gevalideerde vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting wordt aanbevolen door de Inspectie SZW en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten.

Je krijgt een gedegen risico-inventarisatie van de psychosociale arbeidsrisico's werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld, pesten en discriminatie) én oplossingsrichtingen om het risico op burn-out, verzuim, uitval en prestatieverlies te verminderen.

Voor PSA onderzoek maken wij gebruik van de VBBA, dé gouden standaard op het gebied van werkdrukonderzoek en werkbeleving.
Onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting
Psychosociale arbeidsbelasting aanpakken

PSA gericht aanpakken

Psychosociale arbeidsbelasting wordt op individueel niveau en op groepsniveau in kaart gebracht. Voor beide niveaus worden concrete oplossingen aangedragen.

Op individueel niveau krijgt elke respondent direct een eigen Persoonlijk adviesrapport over zijn ‘’PSA-status’’ en tips om daar waar mogelijk te verbeteren. Op groepsniveau wordt de ‘’PSA status’’ kort en bondig samengevat in TeamUP. Achtergrondinformatie geeft de nodige verdieping om tot verbeteracties over te gaan.
Download whitepaper aanpak werkdruk voor, door en met teams

Download whitepaper aanpak werkdruk voor, door en met teams

Werkdruk is een belangrijk aspect van psychosociale arbeidsbelasting. In deze whitepaper leer je hoe je een team dat kampt met werkdruk kunt helpen. Je ontvangt een praktisch stappenplan om werkdruk effectief aan te pakken, met concrete do's en don'ts!
Download whitepaper