brand swoosh

Privacy

Privacy

30 jaar ervaring met vertrouwelijk onderzoek

30 jaar ervaring met vertrouwelijk onderzoek

Het is in ieders belang om privacy goed te beschermen in het medewerkersonderzoek. Alleen als medewerkers zeker weten dat hun antwoorden strikt vertrouwelijk worden behandeld, zullen ze eerlijk antwoord durven geven op de vragen. En dat is een voorwaarde om een goed beeld te krijgen van zichzelf en dus uiteindelijk ook van de gehele organisatie. Bovendien wordt de respons beter als medewerkers weten dat hun privacy goed geborgd is. En dát is op zich weer goed voor het draagvlak om verbeteringen door te voeren.

SKB heeft 30 jaar ervaring met vertrouwelijk medewerkersonderzoek en weet als geen ander hoe belangrijk het is om dit goed te regelen.

ISO/IEC 27001

Ons informatiebeveiligingsbeleid is ISO/IEC 27001 gecertificeerd, door een RvA geaccrediteerde organisatie. De ISO 27001 norm is de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging. SKB toont hiermee aan dat zij het informatieproces beheerst en de persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie adequaat heeft beveiligd. Jaarlijks wordt de uitvoering van dit beleid gecontroleerd middels een externe audit en beoordeeld aan de hand van deze norm.
ISO 27001, RvA (CIIO)
MOA en Fair Data

Gedragscode en privacyreglement

Als lid van de branchevereniging Data & Insights Network (voorheen MOA) houdt SKB zich vanzelfsprekend aan de privacyregels uit de ”Gedragscode voor Statistisch Onderzoek”.
Ook zijn wij in het bezit van het keurmerk MOA / Fair Data, wat betekent dat wij op verantwoorde wijze met persoonsgegevens omgaan en ons aan strikte regels houden.
SKB hanteert daarnaast een privacyreglement met aanvullende maatregelen. Je kunt dit document altijd bij ons aanvragen.

Wat doet SKB om de privacy te waarborgen?

In alle fasen van een onderzoeks- en verbetertraject besteedt SKB veel aandacht aan de bescherming van privacy en hoe je daar, als werkgever of geregistreerde professional, goed over kunt communiceren. In de voorbereidingsfase geven we daar voorbeelden van. Daarnaast nemen we diverse maatregelen als het gaat om het uitleveren van rapportages en informatiebescherming.
Privacy en anonimiteit

Rapportages en informatiebescherming

Rapportages over individuele gegevens leveren wij alleen uit aan gecertificeerde arbodiensten of geregistreerde professionals met een (medisch)beroepsgeheim zoals bedrijfsartsen. Zo kunnen zij individuele medewerker adviseren en begeleiden, bijvoorbeeld in het kader van een Preventief Medisch Onderzoek.
Aan werkgevers worden onderzoeksresultaten alleen gerapporteerd op groepsniveau. Werkgevers krijgen dus nooit inzicht in individuele antwoorden.