brand swoosh

Over SKB

Over SKB

Specialist in medewerkersonderzoek en advies

SKB is een onderzoeks- en adviesbureau in Amsterdam. Wij helpen organisaties wendbaar, innovatief en vitaal te zijn. Met innovatief medewerkersonderzoek, actiegerichte verbetertools en organisatieadvies.

We werken inmiddels 30 jaar voor organisaties in vrijwel alle economische sectoren, zoals zorg, overheid, industrie en zakelijke dienstverlening.

Wij geloven in continue verbetering

Continue verbeteren, dat is waar SKB in gelooft. Een proces waarin je gezamenlijk de dialoog voert over thema’s die beter kunnen en waarbij elke medewerker eigen leiderschap pakt om ook echt vitaler te worden. Onze vragenlijsten en verbetertools zijn er op gericht om dit proces tot een succes te maken. Zowel voor de individuele medewerker, teamleiders, HR-adviseurs als de directie.
Dit levert het jou op
Wij geloven in continue verbetering

Visie SKB: bekijk de video!

Multidisciplinair

SKB werkt rechtstreeks voor organisaties, of via intermediairs zoals adviesbureaus en arbodiensten. Uniek is dat SKB's expertise hiermee zowel het domein van Human Resource Management als dat van bedrijfsgezondheid beslaat. Daardoor helpt SKB organisaties te verbeteren op het gebied van Medewerkerstevredenheid, Psychosociale arbeidsbelasting en Werkgeluk. En brengen we de gezondheid en arbeidsrisico's van medewerkers in kaart in het kader van preventie en lager verzuim.

Historie SKB

In 1990 werd SKB opgericht als onafhankelijk onderzoeksbureau voor de Research and Development-projecten voor de bedrijfsgezondheidszorg. SKB bracht wetenschappers en praktijkmensen in projecten bij elkaar om vernieuwende concepten en producten te ontwikkelen. In die tijd was SKB een stichting en stond de afkorting voor "Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg". Die betekenis heeft de naam al lang niet meer, maar we hebben wel de afkorting "SKB" als naam behouden vanwege de naamsbekendheid in de markt. Inmiddels zijn we een BV en richten we ons op het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van organisaties in veel verschillende sectoren.