brand swoosh

Betrouwbaar meten

Betrouwbaar meten

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede meting een sleutelvoorwaarde is, om van onderzoek naar maatregelen en draagvlak te komen. Onze methodes onderscheiden zich, doordat zelfs complexe begrippen zoals tevredenheid of werkstress accuraat en betrouwbaar gemeten worden. Dat maakt ook een goede en waardevolle koppeling met andere bedrijfsgegevens mogelijk, zoals klanttevredenheid, winst, verzuim en verloop (HR-analytics).
Ik wil meer informatie
Onderzoeksmodel SKB

Onderzoeksmodel SKB

Het onderzoeksmodel van SKB geeft inzicht in oorzaak-gevolgrelaties. Hierbij staat de medewerker centraal. De samenhang tussen de werkcontext (links) en het effect op de vitaliteit van de medewerker (midden) kan zo worden berekend. Dankzij deze informatie kun je de vitaliteit van uw medewerkers bevorderen, en daarmee jouw organisatie succesvoller maken (o.a. betere prestaties, minder verzuim).

Hoge meetkwaliteit medewerkersonderzoek

Bij SKB kun je er op vertrouwen dat de resultaten van een medewerkersonderzoek valide en betrouwbaar zijn en leiden tot de juiste conclusies. Dat komt omdat we gebruik maken van schalen. Dat zijn combinaties van vragen die zo bij elkaar zijn gezocht, dat ze samen een thema zeer goed kunnen meten. Tot vier maal nauwkeuriger dan bij het gebruik van losse vragen. Zo weet je dus zeker dat je meet wat je wílt meten.

Onze vragenlijsten zijn wetenschappelijk door en door getest. Onafhankelijke instellingen bevestigen de hoge meetkwaliteit van ons instrumentarium.
Hoge meetkwaliteit medewerkersonderzoek

Voordelen betrouwbaar meten

  • de resultaten leiden tot de juiste conclusies voor verbeteracties
  • je kunt verschillen tussen groepen onderscheiden
  • veranderingen in de tijd waarnemen (trends)
  • er kunnen verbanden gelegd worden (oorzaak-gevolg) en voorspellingen gemaakt
  • een hoge betrouwbaarheid maakt de acceptatie van de resultaten makkelijker, waardoor de discussie intern zich volledig kan richten op het vaststellen van verbeteringen.
VBBA voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Bewezen voorspellende waarde VBBA

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) heeft een bewezen voorspellende waarde voor prestaties, winst, verzuim en verloop.
Dat is onder andere gebleken uit promotieonderzoeken aan de Universiteit van Tilburg, maar bijvoorbeeld ook uit langlopend wetenschappelijk onderzoek (de Maastrichtste Cohortstudie) en onderzoek in samenwerking met onze klanten.

Bovendien is de VBBA door de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeeld als valide en betrouwbaar.
quote
TNOquote background

De VBBA heeft een uitstekende betrouwbaarheid van 0,87 (Cronbach's alfa) in Nederland en 0,89 in Vlaanderen.

Van den Bossche en Smulders, onderzoekers, TNO