brand swoosh

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 februari 2024

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website van SKB, gepubliceerd als www.skb.nl, als ook de diensten die wij met deze website aanbieden (zoals de mogelijkheid tot het kunnen indienen van informatieverzoeken en het aanmelden op onze nieuwsbrief), hierna aangeduid als ‘online dienst’.

Via onze online dienst worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Op het verwerken van persoonsgegevens is de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van toepassing. Dat betekent onder andere dat wij middels deze privacyverklaring:

- zo duidelijk mogelijk proberen te zijn welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en verwerken;
- zo duidelijk mogelijk zijn met welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
- niet méér persoonsgegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk;
- je eerst zullen vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag inzichtelijk te maken, te corrigeren en/of te verwijderen.

SKB is de Verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. Dat betekent dat wij passende maatregelen hebben getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en dat wij dat ook eisen van partijen die wij in deze verwerking als Sub-verwerker hebben ingeschakeld.
Middels deze privacyverklaring hopen wij je als Betrokkene voldoende inzicht te kunnen geven over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en de op welke manier wij voldoen aan de eisen die de privacywet hieraan stelt. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Bij het bezoeken van onze website en het gebruik van onze diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die rechtstreeks door jou worden opgegeven (zoals de gegevens die je invult bij gebruik van een contactformulier) of gegevens die indirect aan ons worden verstrekt (zoals jouw IP-adres). Volgens de privacywet worden alle gegevens die op zichzelf of eventueel gecombineerd redelijkerwijs tot identificatie van personen kunnen leiden, beschouwd als persoonsgegevens.

Cookies

Als je verder klikt op onze website, ga je er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat jou interesseert. Als je geen cookies accepteert, kun je geen content delen op sociale media.

Om video’s af te kunnen spelen maken wij gebruik van de externe videodienst Vimeo (vimeo.com). De Vimeo speler plaatst een tijdelijke first-party sessie cookie dat noodzakelijk is voor het afspelen van de video. We hebben de speler verder zo ingesteld dat er geen andere (tracking) cookies door Vimeo of derden worden geplaatst (DoNotTrack=true).

Wij slaan (na akkoord) de volgende cookies op:

Noodzakelijk: Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van de site te kunnen laten draaien. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Statistieken: Deze cookies houden bij hoe anonieme bezoekers gebruik maken van de site. Met die informatie verbeteren we onze website.

Functioneel: We gebruiken deze cookies om de functionaliteit te verbeteren en personalisatie mogelijk te maken, zoals live chats, video's en het gebruik van sociale media.

Marketing: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties van/over SKB te kunnen tonen.

Contact

Op onze website bieden wij je diverse mogelijkheden om met ons in contact te treden zoals door - en niet beperkt tot - het invullen van een contactformulier, het sturen van een e-mailbericht, of door ons telefonisch te benaderen. Vanwege de aard van onze dienstverlening vragen wij je over het algemeen om hierbij jouw contactgegevens te vermelden, zodat wij jouw vraag of verzoek zo goed mogelijk kunnen afhandelen. Organisatiegegevens zijn volgens de privacywet geen persoonsgegevens en vallen dus niet onder de privacywet.
Iedere aanvraag of contact waaruit blijkt dat je geïnteresseerd bent in onze diensten of producten registreren wij in ons CMS, zodat wij deze adequaat kunnen afhandelen, alsook inzicht hebben welke organisaties en personen op welk moment een verzoek bij ons hebben gedaan en wij je (in de toekomst) hierover gericht kunnen benaderen.

De gegevens die je ons verstrekt bewaren wij in principe permanent, tenzij anders aangegeven. Wanneer je ons een verzoek stuurt tot verwijdering van jouw gegevens zullen wij de door ons geregistreerde gegevens anonimiseren door jouw persoonsgegevens te verwijderen, zodat dit verzoek alsook de afhandeling ervan niet meer naar jou herleidbaar is.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden periodiek willen informeren over interessante ontwikkelingen binnen ons werkgebied, alsook over onze producten en diensten. Wij mogen je geen ongevraagde post toesturen. De reden dat je onze nieuwsbrief ontvangt, is omdat je je hiervoor in het verleden expliciet bij ons hebt aangemeld of omdat je diensten bij ons hebt besteld. Wanneer je gebruik maakt van een zgn. gedeeld emailadres, is het mogelijk dat jouw collega zich met dit emailadres heeft aangemeld.

In de nieuwsbrief maken wij gebruik van een techniek die registreert wie de nieuwsbrief heeft geopend. Deze gegevens gebruiken wij om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe goed de nieuwsbrief wordt gelezen. In onze nieuwsbrief tref je doorverwijzingen aan naar artikelen op onze website. Hierbij maken wij gebruik van een unieke doorverwijzing per abonnee, zodat wij kunnen registreren op welke artikelen je doorklikt en welke niet. Dit doen wij zodat we kunnen meten welke artikelen als interessant worden ervaren en onze nieuwsbrief nóg beter kunnen laten aansluiten bij de interesse van onze abonnees.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. In dat geval zullen wij deze afmelding in ons CMS registreren en u niet langer de nieuwsbrief toesturen. Houdt u er rekening mee dat ook de registratie van een afmelding een verwerking van uw persoonsgegeven is.

Eigen gebruik

SKB is een organisatie waarbij privacy en het beschermen daarvan hoog in het vaandel staat. Daarom publiceren wij jouw persoonsgegevens niet openbaar en verstrekken wij jouw gegevens zonder jouw expliciete toestemming ook niet aan derden.

Social media

Op onze website zijn op sommige plekken zgn. “social media buttons” opgenomen, zodat je op eenvoudige wijze artikelen op onze website kunt delen op jouw tijdlijn, een reactie kunt plaatsen of een compliment zoals een ‘like’ kunt geven. Door gebruik van deze functionaliteit verwerken de beheerders van deze diensten persoonsgegevens van je. Het gebruik van deze “social media buttons” hebben wij opgenomen voor jouw gemak. Het gebruik ervan is niet noodzakelijk voor de werking van onze website. De verwerking van jouw persoonsgegevens door deze externe diensten valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sociale media te lezen alvorens van deze functionaliteit gebruik te maken.

Externe websites

In onze website verwijzen wij soms naar externe websites. Bij het aanklikken van deze links, ontvangt de beheerder van de websites waar wij naar verwijzen informatie over jouw surfgedrag (zoals je IP-adres en vanaf welke website je hebt doorgeklikt). Deze links hebben wij opgenomen voor jouw gemak. Het gebruik ervan is niet noodzakelijk voor de werking van onze dienst. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te registreren en inzicht te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Omdat wij jouw IP-adres niet anonimiseren, hebben wij met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan je te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dat geval vragen wij je contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.