Het mooie van de toekomst is, dat je er aan kunt werken.

En SKB draagt daar aan bij. Wij helpen organisaties wendbaar, innovatief en vitaal te zijn. Met innovatief Medewerkersonderzoek, actiegerichte Verbetertools en Organisatieadvies.
(Pulse) onderzoeken

(Pulse) onderzoeken

Weten wat er speelt en wat er echt toe doet
Verbeteren

Verbeteren

Ga de dialoog aan over de dingen die er toe doen
Stakeholders

Stakeholders

HR adviseur, teamleider, directie, OR, medewerker?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Wat kun je doen om de medewerkerstevredenheid te verhogen? Welke impact heeft het vele thuiswerken op het welzijn van het personeel? En hoe groot is de kans dat je medewerkers vertrekken? Ons medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft inzicht.
MTO

Mentale gezondheid (corona)

De mentale fittest geeft inzicht in de mentale gezondheid van medewerkers. Zitten ze nog goed in hun vel of dreigen ze juist uit te vallen? Hoe staat het ervoor met de werk-privé balans en hoe wordt het (deels) thuiswerken ervaren?
Mentale fittest
quote
Rabobankquote background

SKB brengt thema’s gedegen in kaart op een betrouwbare en valide manier. Daarnaast zijn de vragenlijsten kort en voldoen ze aan de eisen die de arbowet stelt.

Gabor de Brouwer, A&O adviseur Rabobank