Het mooie van de toekomst is, dat je er aan kunt werken.

En SKB draagt daar aan bij. Wij helpen organisaties wendbaar, innovatief en vitaal te zijn. Met innovatief Medewerkersonderzoek, actiegerichte Verbetertools en Organisatieadvies.
Onderzoeken

Onderzoeken

Weten wat er speelt en wat er echt toe doet
Verbeteren

Verbeteren

Ga de dialoog aan over de dingen die er toe doen
Stakeholders

Stakeholders

HR adviseur, teamleider, directie, OR, medewerker?

Mentale gezondheid en corona

Welke impact heeft de coronapandemie op jouw medewerkers? Zitten ze nog goed in hun vel of dreigen ze juist uit te vallen? De Mentale fittest geeft inzicht.
Mentale fittest

Werkdruk/PSA scan woningcorporaties

Hoe staat het  ervoor met de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen jouw corporatie? Ervaren medewerkers veel stress en is er sprake van ongewenst gedrag? Of zitten medewerkers juist goed in hun vel? En welke impact heeft het vele thuiswerken op het welzijn van het personeel? De nieuwe Werkdruk/PSA scan voor woningcorporaties geeft antwoord op deze vragen.
Naar PSA Scan
quote
Rabobankquote background

SKB brengt thema’s gedegen in kaart op een betrouwbare en valide manier. Daarnaast zijn de vragenlijsten kort en voldoen ze aan de eisen die de arbowet stelt.

Gabor de Brouwer, A&O adviseur Rabobank