brand swoosh

Wat is mentale gezondheid?

Wat is mentale gezondheid?

Mentale gezondheid: het is een hot topic. Zeker nu we in tijden van corona steeds meer uitgedaagd worden om in balans te blijven en stress te verminderen. Wat is de betekenis van mentale gezondheid eigenlijk? En wat kun je doen om mentaal fit te blijven?

De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert de volgende definitie: mentale gezondheid is 'een toestand van welzijn waarin het individu zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, de normale spanningen van het leven aankan, productief en vruchtbaar kan werken en in staat is om een bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeenschap'.

Culturele verschillen en persoonlijke ervaringen maken het echter moeilijk om te bepalen wat mentale gezondheid nou precies is. Wat het betekent om geestelijk gezond te zijn verschilt per persoon en ook per cultuur. Toch kunnen we in zijn algemeenheid voor Nederland wel gemeenschappelijke factoren definiëren. Je bent mentaal gezond als: je lekker in je vel zit, minder last hebt van stress, je kan genieten van het leven, goed om kan gaan met veranderingen en tegenslagen beter aan kunt.

Coronavirus en mentale gezondheid

Zeker nu het langer duurt wordt het steeds meer duidelijk dat corona een flinke impact heeft op onze mentale gezondheid. Zo kun je angstig of somber worden, stress ervaren of andere klachten ontwikkelen. Ook op het gebied van werk wordt er continu een beroep gedaan op ons aanpassingsvermogen. Dit kan uitval en stress verzoorzaken, maar er zijn ook mensen die juist goed kunnen omgaan met de gevolgen van de crisis. Zo krijgen sommige mensen juist meer rust en ruimte in hun hoofd en houden bijvoorbeeld energie over door de tijdswinst die ze ervaren vanwege het vele thuiswerken.

Mentale gezondheid test

Steeds meer organisaties willen nu grip krijgen op de mentale gezondheid van hun medewerkers. Houden medewerkers het eigenlijk nog wel vol? Zitten ze nog goed in hun vel of hebben ze juist weinig energie?

Om antwoord te geven op deze vragen heeft SKB een test ontworpen om de mentale gezondheid te meten: de Mentale Fittest. Met de Mentale Fittest weet je hoe medewerkers (nu) in hun vel zitten en of ze veerkrachtig zijn. Deze vragenlijst geeft ook zicht op de context rondom het werk en thuis: is het eigen werk adequaat georganiseerd? Vervullen leidinggevenden hun verschillende rollen effectief? Voelen medewerkers zich verbonden? Wat zijn de gevolgen voor de privésituatie?

Aan thuiswerkers worden aanvullende vragen over hun thuiswerkplek en thuiswerkgedrag gesteld. Met een aantal overall vragen worden de veranderingen sinds de start van de coronapandemie uitgevraagd. Dat betreft niet alleen de mentale fitheid van de medewerkers, maar ook veranderingen in prestaties van de organisatie als geheel: klantgerichtheid, productiviteit en kwaliteit. Zo ontstaat een compleet beeld om gericht te kunnen verbeteren.
Ik wil meer informatie

Wat kun je nog meer doen om mentaal fit te blijven?

Om mentaal fit te blijven is het heel belangrijk dat je goed herstelt. Zeker in tijden van corona. Wat kan je doen om goed te herstellen van stress zodat je beter in balans blijft? En wat kun je als werkgever doen voor je medewerkers? Jan Prins van SKB gaat in gesprek met stress-expert Carolien Hamming van CSR.