brand swoosh

Wat is de betekenis van mentale gezondheid?

Wat is de betekenis van mentale gezondheid?

Mentale gezondheid: het is een hot topic. We worden veel uitgedaagd in onze flexibiliteit en dat is niet altijd even makkelijk. Dat zagen we bijvoorbeeld tijdens de corona pandemie, waar we ons continu moesten aanpassen. En ook nu is het in balans blijven en het zoveel mogelijk vermijden van langdurige stress onverminderd belangrijk voor onze mentale gezondheid.
Wat is de betekenis van mentale gezondheid eigenlijk? En wat kun je doen om mentaal fit te blijven?

Mentale gezondheid definitie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert de volgende definitie van mentale gezondheid: mentale gezondheid is 'een toestand van welzijn waarin het individu zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, de normale spanningen van het leven aankan, productief en vruchtbaar kan werken en in staat is om een bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeenschap'.

Culturele verschillen en persoonlijke ervaringen maken het echter moeilijk om te bepalen wat mentale gezondheid nou precies is. Wat het betekent om geestelijk gezond te zijn verschilt per persoon en ook per cultuur. Toch kunnen we in zijn algemeenheid voor Nederland wel gemeenschappelijke factoren definiëren. Je bent mentaal gezond als: je lekker in je vel zit, minder last hebt van stress, je kan genieten van het leven, goed om kan gaan met veranderingen en tegenslagen beter aan kunt.

Mentale gezondheid op de werkvloer

Ook werk beïnvloedt onze mentale gezondheid. Werk kan een risicofactor zijn (bijvoorbeeld als je veel stress ervaart) maar ook een bron van energie en plezier. Belangrijk dus om goed te monitoren hoe het ervoor staat met de mentale gezondheid van medewerkers. Hoe zitten ze er bij? Voelen ze zich energiek en veerkrachtig, of hebben ze minder plezier in het werk en overwegen ze van werkgever te veranderen? Of zijn de medewerkers moe en dreigen ze uit te vallen? Hoe wordt het hybride werken ervaren en hoe gaat het met de werk-privé balans?

Steeds meer organisaties willen grip krijgen op de mentale gezondheid van hun medewerkers. Want het is gunstig als medewerkers goed in hun vel zitten en met plezier en energie hun werk kunnen doen. Uiteraard voor de medewerkers zelf maar ook voor de prestaties en continuïteit van de organisatie.

Mentale gezondheid meten

Om hier zicht op te krijgen heeft SKB de vragenlijst Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) ontworpen. Met deze gevalideerde vragenlijst meet je de mentale gezondheid én en krijg je een betrouwbare risico-inventarisatie van de risico’s in het werk. Zoals werkdruk, werkstress, psychologische- en sociale veiligheid. Ook krijg je oplossingsrichtingen om het risico op burn-out, verzuim, uitval en prestatieverlies te verminderen.
Ik wil meer informatie