brand swoosh

Bevlogen in je werk en toch burn-out klachten?

Bevlogen in je werk en toch burn-out klachten?

Sluit bevlogenheid een burn-out uit, of kunnen de twee ook naast elkaar bestaan?

Bevlogenheid en burn-out zijn in de beleving van veel mensen elkaars tegenpolen. Hoogleraar arbeidspsychologie Wilmar Schauffeli ziet bevlogenheid zelfs als de perfecte preventie tegen burn-out (zie artikel Opgebrand? Stress is niet het probleem). Carolien Hamming is het daar niet mee eens en stelt in haar blog dat bevlogen mensen ook op hun energiebalans moeten letten, en misschien wel meer, omdat ze graag en hard werken.

Bevlogenheid en burn-out per sector

Uit de analyses die wij doen voor onze klanten, blijkt ook dat bevlogenheid en burn-out klachten wel degelijk naast elkaar kunnen bestaan. Reden voor ons om dit eens wat breder te onderzoeken en te kijken hoe het gesteld is met de herstelbehoefte (een voorspeller van burn-out) en de bevlogenheid per sector ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

Zowel bij de Not for Profit sector als geheel als bij Kennisintensieve dienstverlening, ervaren de medewerkers gemiddeld een relatief lage bevlogenheid en herstellen ze minder goed (meer stress dus). Medewerkers van woningcorporaties herstellen het beste na hun werk van alle branches én ervaren de meeste bevlogenheid. Ook de Thuiszorg/maatschappelijke dienstverlening en de Profit sector als geheel doen het op beide factoren goed.

In de andere sectoren zien we bevlogenheid en herstel niet hand in hand gaan. In de sectoren Industrie, Metaal, Overheid, en Gemeenten is er sprake van een gunstige score op herstel in combinatie met een relatief lage bevlogenheid. In de Zakelijke dienstverlening en het merendeel van de Zorg sector ervaren medewerkers een relatief hoge bevlogenheid, maar herstellen ze minder goed.
Bevlogenheid en burn-out

Herstel na het werk en bevlogenheid per sector, ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

Gemengd beeld

We zien duidelijk een gemengd beeld. De relatief gunstige scores op bevlogenheid én herstel na het werk bij de woningbouwcorporaties, Thuiszorg/maatschappelijke dienstverlening en de Profit Sector, suggereren dat de twee factoren in elk geval op sectorniveau met elkaar samenhangen. Echter andere sectoren laten weer een heel ander beeld zien. In de Zakelijke dienstverlening, de Zorg sector als geheel, in Ziekenhuizen en de Gezondheidszorg, is er zelfs sprake van een relatief hoge bevlogenheid in combinatie met een ongunstige score op herstel na het werk.

Wat kunnen we hiervan leren?

Het allerbelangrijkste is om de energiebalans van de medewerkers goed in de gaten te houden. Is er sprake van lage bevlogenheid? Bespreek samen met je medewerkers hoe dit komt en welke hulpbronnen je kunt aanbieden om de energie en pro-activiteit te bevorderen.

Herstellen medewerkers onvoldoende? Neem zo snel mogelijk maatregelen. Want hoe bevlogen je medewerkers ook zijn, bevlogenheid biedt geen automatische preventie tegen burn-out. Een paar keer onvoldoende rust nemen geeft niet direct problemen. Maar als dat structureel gebeurt, kunnen medewerkers overspannen of burn-out raken. Ook al zijn ze nog zo bevlogen.