brand swoosh

Binden en boeien van verpleegkundigen: wat werkt?

Binden en boeien van verpleegkundigen: wat werkt?

De economie trekt aan en de spanning op de arbeidsmarkt neemt toe. In het najaar van 2017 luidde de beroepsvereniging V&VN al de noodklok: het tekort aan verpleegkundigen zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Daarnaast wordt de zorg steeds complexer en leeft de wens om onderscheid te maken tussen regie-verpleegkundigen (HBO niveau) en basis-verpleegkundigen (MBO niveau). Hoe kun je als werkgever wendbaar blijven en op de juiste manier inspelen op deze situatie? Hoe blijf je verpleegkundigen “binden en boeien”?

Medewerkersonderzoek onder 3500 verpleegkundigen

We berekenden van welke mogelijke verbetermaatregelen je een gunstig effect mag verwachten op het plezier en de betrokkenheid bij verpleegkundigen in ziekenhuizen. Daarvoor gebruikten we de resultaten uit een aantal medewerkersonderzoeken waaraan in totaal zo’n 3500 MBO- en HBO-verpleegkundigen meededen. In deze onderzoeken werd de VBBA gebruikt. Deze is speciaal ontwikkeld om te onderzoeken wat het effect van werkfactoren is op de motivatie en vitaliteit van medewerkers.

Wat motiveert HBO- en MBO verpleegkundigen?

Uit bovenstaand dashboard blijkt dat een heldere, aansprekende doelstelling van de organisatie een belangrijk middel is om de betrokkenheid van verpleegkundigen te vergroten. Plezier in het werk neemt toe als verpleegkundigen meer kansen hebben om nieuwe dingen te leren en te groeien in hun werk.

Ongeveer driekwart van zowel de MBO- als de HBO-verpleegkundigen gaf aan problemen te hebben bij de uitvoering van hun taken. Bijvoorbeeld omdat ze tegenstrijdige opdrachten krijgen of omdat ze hun werk op een andere manier moeten doen dan ze willen. Bij de HBO-verpleegkundigen blijkt de impact van deze taakproblemen op het werkplezier veel groter te zijn dan bij de MBO verpleegkundigen.

Jong geleerd..

Bij de jongere verpleegkundigen (tot 35 jaar) blijkt “leren en groeien” heel belangrijk te zijn voor hun plezier en hun betrokkenheid. Dat geldt voor beide opleidingsniveaus.

Voor oudere MBO-verpleegkundigen (vanaf 55 jaar) is een goede onderlinge sfeer onder de collega’s relatief belangrijk. Oudere HBO-verpleegkundigen hebben duidelijk meer plezier als ze meer inspraak hebben.
Jong geleerd..
Gerichte verbetermaatregelen

Gerichte verbetermaatregelen

In onze medewerkersonderzoeken laten we voor alle teams en functiegroepen van een organisatie zien welke verbetermaatregelen prioriteit verdienen. Dat levert per groep een uniek beeld op.

Zo kun je heel gericht maatregelen nemen omdat je vooraf al een goede inschatting kunt maken of ze zullen helpen om de motivatie of de vitaliteit van medewerkers te verbeteren.