brand swoosh

Burn-out klachten jongeren stijgend probleem

Burn-out klachten jongeren stijgend probleem

Het percentage jongeren met burn-out klachten blijft stijgen. Welke oorzaken kunnen we vinden?

In 2013 publiceerden wij dat steeds meer jongeren t/m 35 jaar te maken hebben met burn-out klachten. Waren zij voorheen altijd de meest vitale medewerkers, tussen 2000 en 2005 vond hierin een omslag plaats: de jongeren ervaren meer stress dan de leeftijdsgroep daarboven (35 t/m 44 jaar).

Burn-out jongeren: trend zet door

Uit onze onderzoeken blijkt dat deze trend zich doorzet: het percentage jongeren met burn-out klachten blijft stijgen. Zo zien we dat in de periode 2008-2012, gemiddeld 21 % van de jongeren t/m 34 jaar burn-out klachten heeft, in de periode 2012-2016 is dit 27 %. Bovendien hebben deze jongeren percentueel meer burn-out klachten, dan alle leeftijdsgroepen daarboven. Denk aan klachten als: "je aan het einde van een werkdag echt uitgeput voelen en op zijn", "moeite hebben met concentreren en ontspannen na het werk", "bij thuiskomst weinig belangstelling kunnen opbrengen voor anderen" en "dat je na het werk met rust gelaten wilt worden".

Bij medewerkers van 45 t/m 55 jaar zien we de kleinste toename in burn-out klachten. Zij ervaarden tussen 2012 en 2016 met 21% gemiddeld de minste stress.

Medewerkers met burn-outklachten per leeftijdsgroep

Burn-out klachten jongeren stijgend probleem

Mogelijke oorzaken in het werk

In 2013 concludeerden we dat de oorzaken van het hogere burn-out risico bij jongeren vooral gezocht moesten worden buiten het werk, zoals de hogere ambities van jongeren en de rol van social media. Er waren geen aanwijzingen in het werk te vinden die het hogere percentage burn-out klachten konden verklaren: jongeren scoorden zowel beter op de taakeisen in het werk als op de beschikbare hulpbronnen.
We zien echter nu een ander beeld.

Jongeren scoren weliswaar nog steeds gunstiger op de taakeisen in het werk (denk aan werkdruk en lichamelijke belasting), ze scoren ongunstiger op de beschikbare hulpbronnen. Hulpbronnen zorgen er over het algemeen voor dat je je werk goed kan doen, zonder dat het ten koste gaat van je gezondheid. Vooral als de taakeisen hoog zijn. Denk aan afwisseling in je werk, inspraak hebben, of zelfstandigheid in je werk. Als dit niet goed georganiseerd is, kan dat leiden tot uitputting en een verhoogde kans op burn-out. Een mooie stimulans dus voor werkgevers om kritisch te kijken naar de beschikbaarheid van hulpbronnen binnen de organisatie en deze te optimaliseren.