brand swoosh

Groeiende aandacht voor psychologische veiligheid

Groeiende aandacht voor psychologische veiligheid

"Sociale veiligheid komt van de organisatie, maar psychologische veiligheid maak je samen"

SKB doet veel onderzoek naar Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). We zien dat veel organisaties bezig zijn met sociale veiligheid: aanpakken van grensoverschrijdend gedrag en serieus werk maken van diversiteit en inclusie.

Inmiddels merken we bij onze klanten ook een groeiende belangstelling voor de psychologische veiligheid. Waar sociale veiligheid vooral beinvloed wordt door organisatiebeleid, is psychologische veiligheid juist iets waar je samen met je collega’s voor zorgt. Dat gaat over de manier waarop de teamleden onderling met elkaar omgaan. Hoe die psychologische veiligheid wordt ervaren zegt dus veel over het functioneren van het team.

Inmiddels hebben we voor duizenden teams en afdelingen de resultaten geanalyseerd. Op grond daarvan komen disfunctionerende teams haarscherp naar voren. Met die informatie kunnen HR adviseurs zich focussen op de ‘zwakste’ teams in de organisatie en hun beperkte tijd inzetten waar dat het hardste nodig is.

Attitude vaak OK
Wat opvalt is dat het in veel teams best goed gesteld is met de attitude van de collega’s. Vaak vindt 85-100% van de medewerkers dat men elkaar met respect behandelt. Maar veel lager kunnen de scores liggen op vaardigheden binnen het team. Zo blijkt bijvoorbeeld het elkaar aanspreken op gemaakte afspraken in veel teams een lastig punt te zijn.

Dialoog over de dingen die er toe doen.
Een goede dialoog in het team over die resultaten van een werkbelevingsonderzoek is een bron van effectieve en gedragen verbetervoorstellen. Met gevalideerde vragenlijsten en slimme statistiek filtert SKB de belangrijke dingen voor het team er wel uit.
Met de inzichten over psychologische veiligheid in het team, weten we nu ook of het nuttig is een team een handje te helpen bij die dialoog.