brand swoosh

Nieuw: Selectielijst voor professionals

Nieuw: Selectielijst voor professionals

Met de nieuwe SKB Selectielijst kunnen arbodiensten, of andere professionals met medisch beroepsgeheim, snel zien welke medewerkers (mentale) gezondheidsklachten ervaren. Het is een beknopte samenvatting waarin je in één oogopslag ziet met welke medewerkers het goed gaat en welke medewerkers extra aandacht nodig hebben. Handig bij het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek of een Werkdruk/PSA meting.