brand swoosh

Nieuwe thuiswerkvragen in module Kantoorwerk

Nieuwe thuiswerkvragen in module Kantoorwerk

De trend was onmisbaar: in de loop van jaren zagen we dat steeds meer kantoorwerkers vanaf huis hun werk doen. Ook zagen we het aantal uren thuiswerken geleidelijk toenemen, maar vrijwel altijd werden de meeste uren toch op kantoor bij de werkgever gemaakt. Door de corona pandemie is dat abrupt omgedraaid. Wie ook maar enigszins kon, moest thuiswerken. Er moest wel een heel goede reden zijn om als kantoorwerker toch naar het kantoor van je werkgever te reizen. Wat niemand begin dit jaar kon voorzien is gebeurd: de thuiswerkplek is voor veel werknemers inmiddels de belangrijkste werkplek geworden. 

Van acute problemen naar structurele oplossing

Met ons project ‘Werkbeleving in Crisistijd’ hebben we veel organisaties geholpen om in de hectische beginfase van de coronapandemie zicht te krijgen op acute operationele vraagstukken. Met pulse onderzoeken inventariseerden werkgevers waar hun plotselinge thuiswerkers behoefte aan hadden. Een tweede beeldscherm, een extra toetsenbord en in hoogte instelbaar meubilair bleken daarbij de toppers te zijn.
Nu in veel organisaties de kinderziektes rond de techniek zijn opgelost verschuift de aandacht naar de organisatie van het (thuis)werk en de sociale context daarvan.

Nieuwe vragen over thuiswerken

Voor de structurele aspecten van thuiswerken hebben we een toekomstbestendige vragenlijst thuiswerken ontwikkeld. Hebben medewerkers voldoende contact met collega’s? Kunnen ze goed online samenwerken? Kunnen ze zich voldoende motiveren om thuis aan de slag te gaan? Kunnen ze het thuiswerken goed combineren met hun privé leven? Ervaren medewerkers het vertrouwen van hun leidinggevende? Vragen die nu relevant zijn, maar die ook relevant blijven in de toekomst.

Vragenlijst kantoorwerk

De nieuwe vragen over thuiswerken zijn onderdeel van de nieuwe module Kantoorwerk.
Naast vragen over thuiswerken bevat deze vragenlijst ook vragen over ‘blootstelling’ (hoeveel uren beeldschermwerk), de werkruimte cq. flexplekken op kantoor van de werkgever, de voorzieningen (hardware en software), de ondersteuning, kortom alles wat in de nieuwe werkelijkheid van kantoorwerk belangrijk is.

Productief en met plezier thuiswerken

Samen met onze vragenlijsten over vitaliteit (plezier, energie, betrokkenheid) en over energievreters en energiegevers (taakeisen en hulpbronnen), geeft de module Kantoorwerk een compleet beeld over de gevolgen van het plotselinge massale thuiswerken. En dat is natuurlijk een prima vertrekpunt voor verbetermaatregelen. Want als werkgever wil je toch niets liever dan dat je kantoorwerkers met plezier en productief kunnen thuiswerken.

Tot slot

De module Kantoorwerk vervangt de vragenlijst Kantooromgeving en Beeldschermwerk. Tevens is deze nieuwe module in verkorte versie beschikbaar.