brand swoosh

Nieuwe vragen (meldings)cultuur bij ongewenst gedrag

Nieuwe vragen (meldings)cultuur bij ongewenst gedrag

Machtsmisbruik, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag komt helaas nog veel te veel voor. Ook op het werk. Een veilige werkcultuur is belangrijk om ongewenst gedrag de kop in te drukken. Om dit concreet in kaart te brengen, hebben wij nieuwe vragen over (meldings)cultuur toegevoegd aan onze vragenlijst Intern ongewenst gedrag. Hiermee brengen we ongewenst gedrag door collega’s en/of leidinggevenden in kaart.  

Nieuwe aanvullende vragen over meldingscultuur

Deze nieuwe vragen geven je inzicht in hoeverre er sprake is van een veilige werkcultuur als het gaat om intern ongewenst gedrag. Wordt ongewenst gedrag getolereerd binnen de organisatie? Spreek je elkaar aan op ongepast gedrag en weten medewerkers waar ze terecht kunnen als ze met ongewenst gedrag te maken krijgen? Voelen medewerkers zich veilig genoeg om melding te doen en worden meldingen serieus genomen?

Inzicht in aard, frequentie, gevolgen en meldingscultuur

Naast de vragen over de meldingscultuur krijg je inzicht in hoeveel medewerkers ongewenst gedrag ervaren hebben, hoe vaak dat was en of daar collega’s of leidinggevenden bij betrokken waren. Het gaat hier om de volgende vormen die in de Arbowet staan:

  • ongewenste seksuele aandacht
  • lichamelijk geweld
  • pesten
  • discriminatie

Aanvulllend signaleert deze vragenlijst ook of medewerkers intimidatie hebben ervaren.

Tot slot brengen we de gevolgen van intern ongewenst gedrag in kaart. Leidde het ongewenste gedrag bijvoorbeeld tot letsel? Tot minder werkplezier? Tot extra verzuim? Lopen er nu medewerkers rond met post traumatische stressverschijnselen? Konden de medewerkers wel ergens terecht met hun verhaal?
Ik wil meer informatie

Beknopt en combineerbaar

De vragenlijst is een beknopte module die voor de meeste medewerkers uit slechts vijf hoofdvragen bestaat plus de aanvullende vragen over meldingscultuur. Alleen als ongewenst gedrag van toepassing is, stellen we relevante vervolgvragen.

Als er medewerkers zijn die ook te maken hebben met ongewenst gedrag van bijvoorbeeld publiek, cliënten of bezoekers, dan kun je de module Extern ongewenst gedrag toevoegen aan het onderzoek. Hierin staan slechts drie hoofdvragen.

Verplichting Arbowet en de Nederlandse Arbeidsinspectie

De vragen over intern ongewenst gedrag zijn onderdeel van onze gevalideerde vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenst gedrag) te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Onze PSA vragenlijst is door de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeeld als valide en betrouwbaar. Bovendien voldoe je hiermee aan alle eisen die de Arbowet stelt.