brand swoosh

(Ont)Regel de Zorg: Arkin kiest voor de VBBA

(Ont)Regel de Zorg: Arkin kiest voor de VBBA

Meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier: met die doelen startte ggz-instelling Arkin, samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, afgelopen januari een experiment. In dit experiment gaan behandelaren minder gedetailleerd tijdschrijven.

quote background

We kiezen voor SKB omdat de VBBA zich bewezen heeft als betrouwbare vragenlijst voor werkplezier en regeldruk.

Martijn Kikkert, Arkin

VBBA voor werkplezier en regeldruk

Om te beoordelen of minder administratie leidt tot meer werkplezier en minder regeldruk, maakt Arkin gebruik van de VBBA. Begin dit jaar was de nulmeting en later dit jaar volgt twee maal een effectmeting.