brand swoosh

Disclaimer

Disclaimer

De informatie in het door u ontvangen e-mail bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender anders aangeeft. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk ons hiervan op de hoogte stellen en het bericht samen met eventuele kopieën te vernietigen.De verzender staat, ondanks voortdurende controle, niet in voor het virusvrij verzenden van e-mails. Ook kan verzender niet garanderen dat het bericht tijdig en onaangetast ontvangen wordt.

The information contained in the e-mail message you received is confidential. Therefore, you may not disclose, copy or distribute the message without the consent of the sender. If you are not the intended recipient of this message, please inform us and delete the message along with any copies that may have been made.Despite thorough checks, the sender cannot guarantee e-mails to be free of viruses. Additionally, the sender cannot guarantee timely receipt or condition of this e-mail.