brand swoosh

Test Handeczeem

Test Handeczeem

Wanneer is er sprake van handeczeem en wanneer is het "gewone" jeuk aan de handen? Het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en SKB hebben deze test ontwikkeld zodat werknemers zichzelf op eenvoudige wijze kunnen testen op (atopisch) handeczeem. Deze test staat ook vermeld in de NVAB Richtlijn "Het handelen van de bedrijfsarts bij de preventie van contacteczeem" (2007). De test is gebaseerd op een door het NECOD ontwikkelde methode.

De resultaten van deze Test Handeczeem zijn geen medische diagnose. Wel geeft de test een signaal wanneer een bezoek aan de bedrijfsarts (of een andere deskundige) raadzaam is.
Naar de test
Toelichting test handeczeem deel 1

Toelichting test handeczeem deel 1

De vragen in het eerste deel van de test gaan over zogenaamd atopisch eczeem. Dat is een chronische ontsteking van de huid, vaak te herkennen aan jeuk en roodheid van de huid. Deze aandoening komt veel bij kinderen voor en is aangeboren. De aanleg voor eczeem is dus al bij de geboorte aanwezig is. Hoewel atopisch eczeem ook later kan ontstaan, komt het vaak al op jonge leeftijd tot uiting. Onder andere dauwworm is daar een voorbeeld van.

De gekozen vragen maken duidelijk of er sprake is van atopisch eczeem. Wanneer er drie of meer symptomen zijn, is dat waarschijnlijk het geval. Omdat eczeemklachten vóór het tweede levensjaar een belangrijke aanwijzing zijn, telt deze vraag dubbel.

Toelichting test handeczeem deel 2

Deze vragen gaan over handeczeem klachten op dit moment of in het afgelopen jaar. Die periode van een jaar is belangrijk, omdat eczeemklachten aan de handen vaak seizoensgebonden zijn. Voor een goede inschatting van de klachten is het dus belangrijk te weten of er op dit moment klachten zijn én of er in het afgelopen jaar klachten waren. Daarnaast betekent zowel een duur van enkele weken als een herhaling van de klachten een verhoogde kans op eczeem.

Elk bevestigend antwoord op een van de vragen levert een punt op. Kloven, blaasjes en rode bultjes verhogen de kans op handeczeem en tellen daarom dubbel. Bij 3 of 4 punten is er mogelijk sprake van handeczeem, bij 5 of meer punten is dat zelfs zeer waarschijnlijk.
Toelichting test handeczeem deel 2

Groepsonderzoek of andere gezondheidsklachten?

Wilt u een hele afdeling of organisatie onderzoeken op huidklachten, gezondheid of vitaliteit? Dan is deze zelftest niet voldoende. U kunt dan bijvoorbeeld beter een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitvoeren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Ik wil meer informatie

Disclaimer

De keuze van vragen over handeczeem is zorgvuldig gemaakt, maar niet alle risicofactoren worden bevraagd. Wellicht zijn er onderwerpen niet aan bod gekomen die in uw situatie wel van belang zijn. Deze test geeft dus slechts een indicatie, geen diagnose. Bij een positief (=ongunstig) resultaat raden wij dan ook altijd aan de bedrijfsarts of een andere (arbo-)deskundige te raadplegen. Dat kunt u uiteraard ook doen wanneer er sprake is van klachten die niet aan bod komen in deze test.

Het NCvB is expert op het gebied van beroepsziekten, waaronder handeczeem. SKB heeft een grote deskundigheid op het gebied van betrouwbaar medewerkersonderzoek en heeft als zodanig de realisatie verzorgd. Het NECOD heeft een grote expertise op het gebied van arbeidsrelevante huidproblematiek. Zij heeft de adviezen geformuleerd die getoond worden bij de resultaten van de test.

SKB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade ten gevolge van het invullen van de test handeczeem of het gegeven advies.