brand swoosh

Vitaliteit bij Deltion College

Vitaliteit bij Deltion College

Vitale medewerkers in een vitale organisatie

Vitale medewerkers in een vitale organisatie

Het Deltion College investeert veel in haar medewerkers en heeft SKB gevraagd om de gezondheid, werkstress, inzetbaarheid en vitaliteit in kaart te brengen. Senior Beleidsadviseur Vitaliteit Arbo & Gezondheid Anna Margreet Aberson vertelt: "naast inhoudelijke scholing en opleiding, stimuleren we onze medewerkers om zelf persoonlijke doelen te formuleren en deze te verbinden met de organisatiedoelstellingen. Het feit dat we mensen toerusten om persoonlijk sterker te worden en beter te kunnen beslissen, maakt dat we continu werken aan een vitalere en gezondere organisatie”.
quote
Anna Margreet Abersonquote background

Wij hebben ontzettend veel gehad aan de persoonlijk adviesrapporten van SKB en vooral het interactieve dashboard was een schot in de roos.

Anna Margreet Aberson, beleidsadviseur Arbo en Gezondheid

Verbeteren met het Dashboard

Anna Margreet: "Op een eenvoudige wijze met heldere rapportages en met een hoge meetkwaliteit is SKB er in geslaagd om ons inzicht te geven. Zo hebben wij een beeld van hetgeen ons te doen staat om onder andere het plezier in het werk, de betrokkenheid en de omstandigheden waaronder gewerkt wordt op een hoger niveau te brengen. Wij zijn met name onder de indruk van het dashboard van SKB, een interactieve manier waarop de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Ons college van bestuur en het managementteam zijn met dit dashboard in staat geweest om qua vitaliteit en gezondheid doelen te stellen. Met behulp van het dashboard hebben we vastgesteld aan welke knoppen in de organisatie gedraaid moet worden om gezondheid, plezier, energie en betrokkenheid van onze medewerkers te bevorderen en mogelijk overbelasting te voorkomen”.

“Ook een specifieke SKB-rapportage met een verdeling van leeftijdsgroepen heeft zichtbaar gemaakt waar de risico’s binnen de verschillende categorieën liggen en heeft als input gediend voor het inzicht in de strategische personeelsplanning”.

Medewerkers bewust van hun eigen gezondheid

Alle medewerkers van Deltion College die mee gedaan hebben aan het SKB onderzoek kregen een eigen persoonlijk adviesrapport. In combinatie met een fysieke health check aangeboden aan alle medewerkers van 50 jaar en ouder, kregen de medewerkers nog meer persoonlijke aanknopingspunten om de eigen gezondheid en leefstijl waar mogelijk te verbeteren.

“De medewerkers zijn actieve spelers geworden en zijn zich meer bewust van hun eigen vitaliteit en gezondheid. Ook hebben zij de mogelijkheid gekregen om met hun eigen adviesrapport in de hand advies in te winnen bij de bedrijfsarts, hun eigen huisarts of specialist”. Het aanbod van activiteiten van de Deltion Academie is hier ook verder op ingericht. Zo wordt bijvoorbeeld onder programmalijn 5 Persoonlijk leiderschap, een workshop en module Mindfulness op het werk of Persoonlijke effectiviteit aangeboden (gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey). Daarnaast kunnen medewerkers bij Deltion gratis sporten.
Medewerkers bewust van hun eigen gezondheid
Concreet aan de slag

Concreet aan de slag

Binnen het Deltion is een multidisciplinaire stuurgroep Integraal Gezondheidsmanagement samengesteld. Aan de stuurgroep nemen leidinggevenden, adviseurs van de diverse diensten en de zelfstandige bedrijfsarts deel en worden alle activiteiten qua vitaliteit en gezondheid binnen de organisatie vormgegeven.

Periodiek wordt de voortgang gevolgd en wordt er teruggekoppeld naar het managementteam van Deltion. “Wij zijn erg tevreden over deze aanpak, want op deze wijze zijn wij in staat gebleken om een toch redelijk abstract begrip als ‘vitaliteit’ en ‘gezondheid’ te vertalen naar concrete activiteiten”.

Flexibel en innovatief

Anna Margreet is zeer tevreden over de prettige samenwerking met SKB. “De adviseur en projectleider, begreep onze wensen goed en sloot daar flexibel en met begrip op aan. Afspraken werden altijd snel en nauwgezet nagekomen. SKB kijkt kritisch naar de eigen producten en verbetert bijvoorbeeld de rapportagevormen continue.

Wij hebben ontzettend veel gehad aan de persoonlijke adviesrapporten en vooral het interactieve dasboard was een schot in de roos”.