brand swoosh

Mini-supportteams voor mentale gezondheid zorgmedewerkers

Mini-supportteams voor mentale gezondheid zorgmedewerkers

Dat corona ongeveer het meest gebruikte woord was tijdens het 15e congres HRM in de Zorg (21 september jl.), is niet verwonderlijk. Met de stelling "zet de patiënt op 2" was lang niet iedereen het eens, maar dat "zorg voor anderen bij jezelf begint" was wel een rode draad. Tijdens het congres kwamen daarvan veel mooie en inspirerende voorbeelden voorbij.

HR directeur Sjoerd van der Zee en projectleider P&O Anne-Marie Petter van Martini Ziekenhuis, deden in een praktijksessie uit de doeken hoe zij de resultaten uit het vitaliteitsonderzoek van SKB als kompas gebruikten voor het programma "Martini STERK Verder". Voor SKB was het de tiende keer dat we samen met een relatie een praktijksessie op dit congres mochten verzorgen. Veel jubilea dus, want daarnaast bestaat SKB zelf ook nog eens dertig jaar.

Flinke klappen mentale gezondheid, maar ook veerkracht

Uit het vitaliteitsonderzoek blijkt dat de werkdruk door emotionele belasting bij verplegend- en verzorgend personeel én direct leidinggevenden flink toegenomen is. Dat heeft gevolgen voor de mentale fitheid: die heeft flinke klappen gekregen. Het vitaliteitsonderzoek laat zien dat dat beeld wel genuanceerd moet worden. Er is een grote variatie tussen disciplines en afdelingen en over het algemeen is het beeld bij oudere medewerkers gunstiger dan bij jongere.
Het vitaliteitsonderzoek laat ook zien dat de veerkracht groot is en dat er overall veel optimisme onder de medewerkers is.

Dilemma unithoofden: subject en object

Een gebruikelijke vervolgstap van het vitaliteitsonderzoek zou zijn om de resultaten in de teams te bespreken. Daar is dit keer bewust niet voor gekozen. Dat zou namelijk een extra druk hebben gegeven voor de unithoofden die al zo lang op scherp staan vanwege de pandemie.

In plaats daarvan is gekozen om recht te doen aan de visie “iedere professional is zelf verantwoordelijk” en werd het programma “Martini STERK verder” ingericht. Dit programma biedt een divers aanbod van trainingen, modules en begeleiding om medewerkers te faciliteren om aan hun mentale vitaliteit te werken. Met als doel dat zij weer in balans komen en met energie en plezier hun werk kunnen doen.
quote
Sjoerd van der Zeequote background

Ik geloof in mini-supportteams om de mentale gezondheid van medewerkers te verbeteren.

Sjoerd van der Zee, Hr Directeur Martini Ziekenhuis

Mini-supportteams bij emotionele belasting

Een maatregel die het Martini Ziekenhuis dit najaar gaat uitproberen is het organiseren van mini-supportteams. Uit onderzoek onder leerling verpleegkundigen bleek namelijk dat dit effectief was als tegenwicht tegen de hoge emotionele belasting, ten gevolge van Covid.
Het principe is simpel: organiseer een klein groepje collega’s (3 – 4) die wekelijks even contact hebben aan de hand van deze inleidende vragen:

  1. Welke gebeurtenissen van vandaag zijn je bijgebleven?
  2. Hoe voel je je lichamelijk en mentaal?
  3. Heb je genoeg steun?

In een bevlogen betoog roept Sjoerd van der Zee de congresdeelnemers op om kennis te nemen van deze veelbelovende aanpak en daarmee te gaan experimenteren.

Als je meer wilt weten over vitaliteitsonderzoek of de mini-supportteams, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!