brand swoosh

Gemeenten

Gemeenten

Wendbare medewerkers

Wendbare medewerkers

Er vinden veel veranderingen plaats binnen gemeenten: decentralisatie van overheidstaken, bezuinigingen, digitalisering, reorganisaties, fusies en langer doorwerken.

Gemeentes hebben dan ook behoefte aan medewerkers die zich staande weten te houden in deze veranderde omstandigheden, en die zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen inzetbaarheid nemen. Begeleiding vanuit de gemeente zelf is hierbij essentieel. En medewerkersonderzoek voor Gemeenten geeft inzicht.

Medewerkersonderzoek bij gemeenten

Hoe kunnen medewerkers deze regie gaan nemen? Hebben medewerkers genoeg kennis en vaardigheden om het werk te kunnen blijven doen? Zijn ze nog gemotiveerd en betrokken? Of is er sprake van hoge werkdruk, gezondheidsklachten, stress en veel verzuim?

Het medewerkersonderzoek van SKB helpt gemeenten om een antwoord te krijgen op deze vragen en daarmee de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers op peil te houden.
Ik wil meer informatie
Medewerkersonderzoek bij gemeenten

Gemeentespecifieke benchmark

SKB heeft jarenlange ervaring opgedaan met medewerkersonderzoek onder gemeenten. Zowel in het kader van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), onderzoek naar Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), Preventief Medisch Onderzoek als Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Door deze brede toepassing beschikken wij over een uitgebreide actuele, gemeentespecifieke benchmark.

SKB doet onder andere medewerkersonderzoek voor:

Sector gemeenten