brand swoosh

Organisatieadvies

Organisatieadvies

Van resultaat naar aanpak

Van resultaat naar aanpak

In de voorbereiding en uitvoering van het medewerkersonderzoek geven onze adviseurs uitgebreid organisatieadvies. Denk bijvoorbeeld aan advies over een goed communicatieplan, de inhoud van de vragenlijsten, het maken van de planning en uitleg van de resultaten.

Onze dienstverlening gaat echter verder dan dat. Wij realiseren ons dat een goed onderzoek op zichzelf nog geen garantie biedt voor verbetering. Hoe ga je nou concreet aan de slag met de resultaten? En wat is nodig in jouw organisatie om verbeterslagen te maken voor de toekomst?
Ik wil meer informatie
quote
Reinaerdequote background

Na de workshops hadden de teams eindelijk het gevoel dat er echt naar ze werd geluisterd en dat de organisatie aan de slag gaat met het verlagen van de werkdruk.

Leidinggevende bij Reinaerde

Enkele voorbeelden...

SKB werkt met ervaren adviseurs met brede consultancy ervaring om veranderingen binnen organisaties tot stand te brengen. Bijvoorbeeld door:
  • voorbespreken van de resultaten met de bestuurders of de stuurgroep, om verrassingen bij de verdere uitrol te voorkomen;
  • presenteren van resultaten aan directie, projectgroep, OR, HRM-medewerkers, leiding-gevenden of medewerkers, met conclusies en advies voor verbetering;
  • verzorgen van workshops aan leidinggevenden zodat zij met hun team tot een plan van aanpak komen;
  • het opstellen van een uitgebreid onderzoeksrapport met interpretatie van de resultaten, conclusies en aanbevelingen;
  • het trainen van eigen adviseurs (bijvoorbeeld P&O-functionarissen), om afdelingsmanagers te ondersteunen bij de vertaling van het onderzoek naar actie.
Enkele voorbeelden...

Ontwikkelen van vragenlijsten, tools en apps

Wij zetten onze expertise ook regelmatig in om organisatiespecifieke webtools, apps of kennisproducten te ontwikkelen. Zo ontwikkelden wij in nauwe samenwerking met FNV de sneltest werkdruk en maakten we een Stresscheck voor de bouw.

Arbeids- en organisatieadvies

SKB doet meer dan medewerkersonderzoek alleen. Wij bieden ook consultancy over thema's op het gebied van arbeid en organisatie. Dit kan volledig los staan van medewerkersonderzoek, maar het kan ook op elkaar aansluiten. Zo geven wij organisatieadvies op het gebied van:
  • leidinggeven. Hier hebben wij een kennisdossier over ontwikkeld (gratis te downloaden);
  • werkdruk en stress. SKB geeft hier regelmatig workshops en presentaties over. En treden vaak op in de media als expert op dit gebied.
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo verzorgen wij een les in het meten van werkdruk en PSA in de kopopleiding Arbeids- & Organisatiekunde aan de PHOV (Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde);
  • HR-analytics
Dossier leidinggeven
Stappenplan hoge respons en succesvol verbetertraject

Stappenplan hoge respons en succesvol verbetertraject

Dit stappenplan helpt om de respons te verhogen, de leidinggevenden te motiveren en een succesvol verbetertraject in te plannen. Ook staat er een voorbeeld communicatieplan in.
Download