brand swoosh

Werk en Mantelzorg

Werk en Mantelzorg

Druk mantelzorg neemt toe

Druk mantelzorg neemt toe

Eén op de vijf werkenden combineert werk met langdurige, onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan de partner, kind of ouder zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. In de zorg combineert zelfs één op de vier medewerkers werk en mantelzorg met elkaar.
Veel werkende mantelzorgers worden belast door hun zorgtaken. De verwachting is dat deze druk verder toeneemt de komende twintig jaar, ten gevolge van de versnelde vergrijzing, zo blijkt uit het onderzoek
van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Voorkom ziekte en uitval

Wanneer mantelzorgtaken niet goed te combineren zijn met het werk, kunnen medewerkers overbelast raken, minder gaan presteren, ziek worden en soms zelfs voor langere tijd uitvallen. Het is daarom van groot belang om de combinatie werk en mantelzorg binnen jouw organisatie te inventariseren én om het gesprek aan te gaan met je medewerkers. Zodat je samen tot oplossingen kunt komen.

De vragenlijst Werk en Mantelzorg van SKB helpt hierbij.
Ik wil meer informatie
Voorkom ziekte en uitval
Vragenlijst Werk en Mantelzorg

Vragenlijst Werk en Mantelzorg

SKB heeft in nauwe samenwerking met
Werk&Mantelzorg een korte vragenlijst ontwikkeld. Je krijgt inzicht in het aantal mantelzorgers, hoe goed het werk gecombineerd kan worden met mantelzorg en of de medewerker zich gesteund voelt door leidinggevende en collega’s. De uitkomsten kun je vergelijken met de actuele benchmark van Werk&Mantelzorg met antwoorden van 29.000 respondenten.

Concrete verbetertips

Na afronding van de vragenlijst krijgt de mantelzorger tips hoe het gesprek met de leidinggevende aan te gaan en wordt de medewerker doorverwezen naar M-Power Jezelf (www.mantelzorgpower.nl). De niet-mantelzorgers krijgen tips hoe zij collega’s kunnen ondersteunen.
Zo is het onderzoek niet alleen een inventarisatie, maar draagt het gelijk bij aan duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers en vermindering van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Vraag naar de mogelijkheden, onze adviseurs helpen je graag verder.
Concrete verbetertips

Aan de slag met de tools van Werk&Mantelzorg

Om een mantelzorgvriendelijke organisatie te worden, heeft Werk&Mantelzorg aanvullend een vier stappenplan ontwikkeld om na het onderzoek mee aan de slag te gaan.