brand swoosh

Werk en Mantelzorg

Werk en Mantelzorg

Werkstress en mantelzorg

Druk mantelzorg neemt toe

Eén op de vijf werkenden combineert werk met langdurige, onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan de partner, kind of ouder zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. In de zorg combineert zelfs één op de vier medewerkers werk en mantelzorg met elkaar.

Veel werkende mantelzorgers worden belast door hun zorgtaken. De verwachting is dat deze druk verder toeneemt de komende twintig jaar, ten gevolge van de versnelde vergrijzing, zo blijkt uit het onderzoek
van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Wat kun je als werkgever doen?

Wanneer mantelzorgtaken niet goed te combineren zijn met het werk, kunnen medewerkers overbelast raken, stresss ervaren, minder gaan presteren, ziek worden en soms zelfs voor langere tijd uitvallen.

Het is daarom belangrijk om de combinatie werk en mantelzorg binnen jouw organisatie te inventariseren. Veel werkgevers hebben onvoldoende zicht op mantelzorgers binnen hun organisatie en welk effect dit op de medewerker heeft.
De vragenlijst Werk en Mantelzorg geeft dit inzicht.

Daarnaast is het nodig om aanvullend met elkaar het gesprek aan te gaan. Steun is ontzettend belangrijk. Bekijk samen met je werknemers welke mogelijkheden er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden, thuiswerken en (tijdelijk) parttime werken. Ook zijn er diverse verlofregelingen mogelijk.
Ik wil meer informatie
Mantelzorg en werk
Vragenlijst Werk en Mantelzorg

Vragenlijst Werk en Mantelzorg

SKB heeft in nauwe samenwerking met
Werk&Mantelzorg een korte vragenlijst ontwikkeld. Je krijgt inzicht in het aantal mantelzorgers, hoe goed het werk gecombineerd kan worden met mantelzorg en of de medewerker zich gesteund voelt door leidinggevende en collega’s.

De uitkomsten kun je vergelijken met de actuele benchmark van Werk&Mantelzorg met antwoorden van 29.000 respondenten.

Werk en mantelzorg beter combineren

Na afronding van de mantelzorg vragenlijst krijgt de mantelzorger tips hoe het gesprek met de leidinggevende aan te gaan en wordt de medewerker doorverwezen naar M-Power Jezelf (www.mantelzorgpower.nl). De niet-mantelzorgers krijgen acviezen hoe zij collega’s kunnen ondersteunen.

Zo is het onderzoek niet alleen een inventarisatie, maar draagt het gelijk bij aan duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers en vermindering van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Vraag naar de mogelijkheden, onze adviseurs helpen je graag verder.
Werk en mantelzorg beter combineren

Aan de slag met de tools van Werk&Mantelzorg

Om een mantelzorgvriendelijke organisatie te worden, heeft Werk&Mantelzorg aanvullend een vier stappenplan ontwikkeld om na het onderzoek mee aan de slag te gaan.