brand swoosh

Wat is een RI&E?

Wat is een RI&E?

RI&E betekent Risico Inventarisatie en Evaluatie. Elke werkgever is wettelijk verplicht om met de RI&E alle arbeids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Denk aan Psychosociale arbeidsbelasting, risico's rondom onregelmatige diensten, fysiek belastend werk of beeldschermwerk.

Wat houdt de RI&E nou precies in? En wat is nodig om de arbeidsrisico’s goed in kaart te brengen?

RI&E betekenis

In de RI&E staan alle risico’s van de organisatie beschreven op het gebied van veiligheid en gezondheid van medewerkers. Tevens bevat de RI&E een plan van aanpak waarin je aangeeft welke maatregelen de organisatie neemt om de risico’s aan te pakken.

Het doel van de RI&E is om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen. Zodat ze veilig en met plezier aan het werk zijn en de kans op uitval en verzuim kleiner wordt.

Wie voert de risico inventarisatie uit?

Je kunt de RI&E zelf uitvoeren (bijvoorbeeld met een branche RI&E) of laten uitvoeren door een arbodienst. Voor organisaties boven de 25 medewerkers moet de RI&E altijd getoetst worden door een arbodienst of gecertificeerd deskundige. SKB werkt samen met gecertificeerde arbodiensten en zelfstandig deskundigen.

RI&E verplicht en actueel

Het uitvoeren van de RI&E is wettelijk verplicht. De RI&E vragenlijsten van SKB voldoen aan alle eisen die de Arbowet stelt.

Tevens moet de RI&E actueel zijn. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert regelmatig bij organisaties of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

RI&E checklist en RI&E onderzoek

Veel risico’s zijn goed in kaart te brengen met een RI&E checklist. Denk aan risico’s als lawaai, de instellingen van een goede werkplek op kantoor of losliggende snoeren.

Voor andere risico’s is het nodig om aan de medewerkers zelf te vragen hoe zij het werk ervaren. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk en -stress, pesten op het werk, seksuele intimidatie, publieksagressie, de risico’s rondom thuiswerken/hybride werken of bij fysieke belasting. Een geschikte methode hiervoor is vragenlijstonderzoek.

Met ons RI&E vragenlijstonderzoek geven wij betrouwbaar inzicht én weet je welke maatregelen je kun nemen om de risico's aan te pakken. Daarbij verliezen we de vertrouwelijkheid van de gegevens nooit uit het oog, wat zorgt voor een goede en betrouwbare respons.

RI&E PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste risico’s in organisaties. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. Toch wordt het vaak onvoldoende meegenomen in de RI&E, zo meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie.

SKB is specialist in verdiepend onderzoek naar Psychosociale arbeidsbelasting. Onze RI&E PSA vragenlijst is door de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeeld als valide en betrouwbaar en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten.

De vragenlijst geeft inzicht in de psychosociale arbeidsrisico's werkdruk en ongewenst gedrag. We brengen niet alleen de oorzaken van PSA in kaart maar bieden ook oplossingsrichtingen om het risico op burn-out, verzuim en prestatieverlies te verminderen.

Risico inventarisatie: wat levert het op?

De werkgever krijgt groepsrapportages in TeamUP, om op team- en organisatie niveau waar nodig bij te sturen. Je ontvangt tevens suggesties voor mogelijke maatregelen. Dit neem je op in het plan van aanpak.

Elke medewerker krijgt een Persoonlijk adviesrapport waarmee ze zelf stappen kunnen zetten om de persoonlijke situatie te verbeteren. Indien gewenst kunnen we ook rapportages aanleveren voor de arbodienst om vervolgacties te ondernemen.

Risico evaluatie en herhaalmeting

Om te zien of de ingezette maatregelen inderdaad leiden tot vermindering van de arbeidsrisico's is het goed om tijdens de implementatie tussentijdse risico evaluaties uit te voeren. Hiermee kun je goed bepalen of de maatregelen bijgesteld of aangevuld moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van besprekingen met het team. Of door tussendoor korte Pulse metingen te doen. Hiermee hou je de RI&E actueel.

Na enige tijd levert een volgend RI&E onderzoek een eindevaluatie op (herhaalmeting). Dan wordt zichtbaar of de gekozen maatregelen effect hebben gehad.