brand swoosh

Wat is Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Wat is Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste arbeidsrisico’s in organisaties. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim heeft te maken met PSA. Maar wat is de betekenis van Psychosociale arbeidsbelasting? En wat is nodig om een goed PSA beleid te voeren?
PSA arbo

PSA in de Arbowet

De Arbowet hanteert de volgende definitie van Psychosociale arbeidsbelasting: "de factoren direct of indirect onderscheid, met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen".

Psychosociale arbeidsbelasting omvat dus de volgende thema's: werkdruk, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Dit zijn allemaal factoren die een flinke impact kunnen hebben op hoe medewerkers zich voelen en hoe ze functioneren. Denk aan het ervaren van stressklachten, het verliezen van werkplezier en minder goed kunnen concentreren.

Niet fijn dus voor de medewerker. Maar ook de organisatie loopt en groot risico op vermindering in kwaliteit en prestaties en mogelijk meer verzuim en verloop.

PSA beleid: wat is nodig?

Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om ongewenst gedrag en werkdruk te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Het stappenplan hiervoor leg je vast in het PSA beleid.

Voor het opstellen van een effectief PSA beleid is het nodig om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met een RI&E breng je de oorzaken van PSA in kaart (en andere arbeidsrisico's zoals beeldschermwerk en fysiek belastend werk). Daarnaast is het belangrijk om een protocol voor
ongewenst gedrag op te stellen en een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Een geschikte methode om de psychosociale arbeidsrisico's in kaart te brengen is vragenlijstonderzoek. SKB is expert in verdiepend PSA onderzoek.
PSA beleid

PSA onderzoek voldoet aan kwaliteitseisen Arbeidsinspectie

De gevalideerde vragenlijst psychosociale arbeidsbelasting van SKB is door de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeeld als valide en betrouwbaar en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten. We maken hierbij gebruik van de VBBA, dé gouden standaard op het gebied van werkdrukonderzoek en werkbeleving.

Ons PSA onderzoek is een risico-inventarisatie van de psychosociale arbeidsrisico's werkdruk en ongewenst gedrag (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld, pesten en discriminatie). We brengen niet alleen de oorzaken van PSA in kaart maar bieden ook oplossingsrichtingen om het risico op burn-out, verzuim en prestatieverlies te verminderen. Zowel op individueel als op team- en organisatieniveau.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Mate van de werkdruk en stress
  • Welke oorzaken in het werk zorgen voor stress?
  • Wat zijn de gevolgen van werkdruk en stress?
  • Hoe staat het ervoor met het plezier en de energie van medewerkers?
  • Wat is de mate waarin werknemers met verschillende vormen van ongewenst gedrag in aanraking komen?
  • Is dit meer of minder dan bij vergelijkbare organisaties?
  • Welke ongewenste omgangsvormen vinden binnen de organisatie plaats?
  • Gebeurt dit door collega’s of leidinggevenden?
  • Wat zijn de gevolgen van ongewenst gedrag voor de werknemers en de organisatie? Wat doet het met de inzetbaarheid en het werkplezier? Welke stressklachten levert het op?
  • Weten werknemers waar zij terecht kunnen met wat zij hebben meegemaakt?
Ik wil meer informatie
Whitepaper Psychosociale arbeidsbelasting

Download whitepaper Psychosociale arbeidsbelasting

In deze whitepaper gaan we specifiek in op de aanpak van psychosociale arbeidsrisico's werkdruk en ongewenst gedrag. Je ontvangt een praktisch stappenplan om PSA te voorkomen en te beperken. Dit stappenplan helpt bij een effectief PSA-beleid.
Download whitepaper