brand swoosh

Wat is personeelsverloop?

Wat is personeelsverloop?

In tijden van arbeidskrapte is het extra belangrijk om goed zicht te houden op personeelsverloop; medewerkers die vertrekken kosten namelijk tijd en geld. Bovendien verlies je mogelijk talentvolle medewerkers, verdwijnt er kennis en ervaring en moeten er vervangers worden gezocht.

Wat is de betekenis van personeelsverloop eigenlijk? En hoe kun je ongewenst verloop van medewerkers voorkomen?

Personeelsverloop betekenis

Personeelsverloop is het vertrek van medewerkers binnen een organisatie. Het verloop bereken je door het aantal medewerkers dat op jaarbasis vertrekt, te delen door het totale personeelsbestand.

Het vertrek van medewerkers kan onvrijwillig zijn, bijvoorbeeld door ontslag. Of het kan vrijwillig zijn; de medewerker neemt zelf het initiatief om te vertrekken. Dit noem je ook wel vrijwillig verloop. Het vertrek kan ook natuurlijk verlopen, bijvoorbeeld door pensionering of overlijden.

Een zekere mate van uitstroom van personeel is normaal en kan ook goed zijn voor het bedrijf. Zo kunnen nieuwe medewerkers die vervolgens weer aangenomen worden ook een frisse wind door de organisatie geven. Echter als het verloop hoger is dan gewenst zorgt dat voor problemen. Het is dan ook belangrijk om goed zicht te hebben op hoe je medewerkers kunt blijven binden en boeien.

Ongewenste uitstroom medewerkers voorkomen

Is het verloop van jouw personeel hoger dan gewenst? Dan is het belangrijk om te weten waar jouw mensen blij van worden, wat hen energie geeft en motiveert. Maar ook wat stressoren zijn in het werk, zoals werkdruk en ongewenst gedrag.

Hoe medewerkers hun werk beleven is sterk persoonlijk. Wat de één een uitdaging vindt, is voor de ander misschien een saaie klus. Voor de één is goede beloning of secundaire arbeidsvoorwaarden van belang om bij een organisatie te blijven. Anderen worden weer blij van een goede relatie met collega’s of een inspirerende leidinggevende. Het verschilt van persoon tot persoon en bijvoorbeeld ook per leeftijdsgroep of functie. Waar vooral jongere medewerkers bijvoorbeeld blij worden van het leren van nieuwe dingen, is voor veel ouderen inspraak en autonomie in het werk belangrijk.

Ook een veilige inclusieve cultuur binnen de organisatie is cruciaal om ongewenst verloop van medewerkers te voorkomen. Een organisatie waar medewerkers zichzelf kunnen zijn, waar ze fouten mogen maken om van te leren, waar ze gelijke kansen krijgen en worden gerespecteerd, blijkt goed voor de prestaties van het team en het voorkomen van ongewenste uitstroom.

Hoog verloop van personeel? Dit kun je doen

Om te weten wat er in jouw organisatie toe doet, geeft een medewerkersonderzoek betrouwbaar inzicht. Zo krijgt het management inzicht in welke werkfactoren aangepakt moeten worden om het verloop tegen te gaan en kan het team bijvoorbeeld aan de slag om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De individuele medewerker krijgt weer persoonlijke tips om knelpunten aan te pakken. Iedereen wordt op deze manier betrokken bij het verbetertraject.

Aanvullend kun je kiezen voor een exitonderzoek om inzicht te krijgen in de vertrekredenen van medewerkers die de organisatie verlaten. Hiermee kun je concreet aan de slag om ongewenste uitstroom van personeel te voorkomen.