brand swoosh

100 % van onze klanten vindt dienstverlening SKB een goede investering

100 % van onze klanten vindt dienstverlening SKB een goede investering

Na afloop van elk project evalueren we onze dienstverlening met een klanttevredenheidsonderzoek. Uit de resultaten van 2018 blijkt dat 100 % van onze klanten de dienstverlening van SKB een goede investering vindt. Verder krijgen we een 8,5 voor de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. We zijn hier gepast trots op!

Wat valt nog meer op?

Voor voorlichting, advies en offreren, ontvangen we een 8,1. Voor de uitvoering van het onderzoek een 8,3. Verder worden onze groepsrapportages én het persoonlijk adviesrapport beoordeeld met een 8,1. De signaleringsoverzichten kregen een iets lager cijfer (7,8). Een aantal klanten gaf aan daarbij de cijfers te missen. Dit hebben we inmiddels aangepakt door een nieuwe rapportagevorm te ontwikkelen: het Score overzicht.

De presentaties en workshops die we geven om van onderzoek naar concrete maatregelen te komen, beoordelen onze klanten met een 8,2.

Net promotor Score: 35 % geeft SKB en 9 of een 10

Als het gaat om de mate waarin onze klanten ons aanbevelen bij anderen, scoren we gemiddeld een 8,4 en hebben we een Net Promotor Score (NPS) van +35. Dat betekent dat 35 procent van onze klanten ons een 9 of 10 geven, de zogenaamde ‘promotors’. Nul procent geeft ons een 0 t/m 6 (de criticasters). Een NPS-score boven 0 wordt over het algemeen als “goed” beschouwd. Een score van +50 als “uitmuntend”. We zijn blij met onze score!

Continue verbeteren

Al met al mooie cijfers dus, maar zeker geen reden om stil te blijven zitten. Aan ons weer de uitdaging om dit mooie niveau te blijven halen of te verbeteren.
Wij willen al onze klanten bedanken voor de feedback en de tips voor verdere verbetering van onze dienstverlening.