brand swoosh

Stakeholders: dit levert het jou op

Stakeholders: dit levert het jou op

Continu verbeteren met alle betrokkenen

Elke betrokkene heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat medewerkers goed functioneren en de organisatie wendbaar is. Maar hoe pak je die verantwoordelijkheid? En hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk verbeteracties worden doorgevoerd?

Bekijk de voorbeelden om te zien tegen welke issues je kunt aanlopen als medewerker, teamleider, HR adviseur, OR lid of directie. En welke oplossing wij hiervoor bieden.
Joris

Medewerker Joris

Ik vind mijn werk uitdagend. Ik ben veel op pad en leer geregeld weer wat nieuws. Tegelijkertijd vind ik mijn baan veeleisend. Het werk stapelt zich op en ik kom vaak later thuis dan ik zou willen.
Oplossing voor Joris
Yasmine

HR adviseur Yasmine

We hebben moeite om de juiste mensen voor onze organisatie aan te trekken.
Oplossing voor Yasmine
Koen

Teamleider Koen

Ik wil graag weten wat nodig is om de samenwerking binnen mijn team te verbeteren. En hoe we het werk zo kunnen organiseren dat we er minder stress van krijgen.
Oplossing voor Koen
Nelly

Bestuurder Nelly

Ik wil weten waar we staan en opzichte van de sector en of we ons op strategisch niveau in de goede richting ontwikkelen. Ook wil ik graag inzicht in wat nodig is om het verloop terug te dringen.
Oplossing voor Nelly
Simon

OR lid Simon

Ik hoor steeds meer medewerkers die klagen over hun werk. Er hangt een gespannen sfeer en het verzuim neemt toe. Ik wil graag het initiatief nemen om hier wat aan te doen.
Oplossing voor Simon
quote
Santeonquote background

De mogelijkheid om naast een organisatiebrede meting ook Pulse onderzoek te doen spreekt ons erg aan. Bovendien heeft SKB de meest gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

Sjoerd van de Zee, HR manager