brand swoosh

Combineer de Werkdruk/PSA scan Woningcorporaties met een MTO of PMO

Combineer de Werkdruk/PSA scan Woningcorporaties met een MTO of PMO

Wellicht heeft jouw corporatie al een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gepland? Of een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)? En dan óók nog een onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)? Dat is vragen om onderzoeksmoeheid bij de medewerkers! 

Wist je dat de Werkdruk/PSA Scan Woningcorporaties heel geschikt is om te combineren met een PMO of MTO?

Voordelen combinatieonderzoek

Wij bieden, in samenwerking met Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW), de gelegenheid om de sectorspecifieke Werkdruk/PSA scan Woningcorporaties te combineren met een PMO of een MTO. Deze combinatie heeft meerdere voordelen:

  • Hoge respons doordat vragenlijstmoeheid wordt voorkomen.
  • Het bespaart de corporatie kosten: losse onderzoeken zijn altijd duurder dan een combinatieonderzoek.
  • Tijdsbesparing: de corpratie ontvangt in in één keer alle inzichten die nodig zijn.
  • De bijgeleverde maatregelsuggesties op organisatie- en teamniveau zijn afgestemd op de corporatiesector, met handige links naar hulpmiddelen op de site van FLOW.
  • De deelnemers ontvangen direct na het invullen van de vragenlijst een persoonlijk adviesrapport met duiding van hun eigen scores en tips om hier zelf mee aan de slag te gaan. Ook deze tips zijn afgestemd op het werken bij een corporatie en bevatten verwijzingen naar beschikbare hulpmiddelen van FLOW voor medewerkers.
Ik wil meer informatie

PSA … MTO … PMO … Wat houdt het nu precies in?

PSA
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ontstaat door werkdruk en ongewenst gedrag door collega’s, leidinggevenden en, in het geval van corporaties, ook door huurders en bezoekers. Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om PSA te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent in dat werkdruk en ongewenst gedrag verdiepend moet worden onderzocht en niet mag ontbreken in de RI&E (Risico Inventarisatie & -Evaluatie).

De PSA vragenlijst van SKB voldoet aan alle eisen die de Arbowet stelt. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt de vragenlijst van SKB als valide en betrouwbaar.
In de CAO Woondiensten is een afspraak opgenomen over het tweejaarlijks onderzoeken van werkdruk. Om corporaties hierbij te ondersteunen heeft FLOW door SKB de Werkdruk/PSA Scan Woondiensten laten ontwikkelen, die speciaal is afgestemd op het werk bij corporaties.

MTO
Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft inzicht in de belangrijkste oorzaken van eventuele lage tevredenheid en vitaliteit van medewerkers. En prioriteiten om dit te bevorderen. Veel corporaties hebben het MTO met een vaste frequentie in hun beleid opgenomen. Kenemerkend voor een MTO zijn de onderwerpen betrokkenheid en bevlogenheid.

PMO
Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers in kaart, om zo verzuim en uitval te voorkomen. Dit is momenteel extra relevant, nu blijkt dat mensen na een besmetting met het coronavirus ernstige gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen.

De Arbowet verplicht werkgevers om medewerkers een PMO aan te bieden. Elke medewerker mag zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt. De bedrijfsarts of een andere arboprofessional ontvangt een overzicht met de risicoprofielen van de deelnemers, om medewerkers te kunnen uitnodigen voor een gesprek. Het is mogelijk om in de vragenlijst een extra vraag te laten opnemen waarin deelnemers expliciet hun toestemming kunnen geven om hun antwoorden te delen met de arbodienst of professional.

Wordt de vragenlijst nu niet heel lang?

Dat valt reuze mee. We stellen de vragenlijst zo beknopt mogelijk samen. Dit kan op maat, in overleg met wat voor de corporatie belangrijk is. Bij een combinatie van de Werkdruk/PSA Scan Woningcorporaties met een MTO kunnen bijvoorbeeld - naast betrokkenheid en bevlogenheid - vragen worden toegevoegd over de waardering van de functie. Ook is het mogelijk om eigen vragen toe te voegen.