brand swoosh

Werkdruk/PSA scan woningcorporaties

Werkdruk/PSA scan woningcorporaties

Hoe staat het ervoor met de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen jouw corporatie? Ervaren medewerkers veel stress en is er sprake van ongewenst gedrag? Of zitten medewerkers juist goed in hun vel? En welke impact heeft het vele thuiswerken op het welzijn van het personeel? 

De Werkdruk/PSA scan voor woningcorporaties geeft antwoord op deze vragen en is ontwikkeld in samenwerking met Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW). De vragenlijst behandelt onder andere de thema's werkdruk met 30 onderliggende oorzaken, extern ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen in de corporatie, afgestemd op de corporatiebranche.
Ik wil meer informatie

Wat levert deze scan op?

Je krijgt inzicht in welke oorzaken je kunt aanpakken m.b.t. werkdruk en PSA én oplossingsrichtingen om de algehele vitaliteit van de medewerkers te verbeteren. Ook krijg je inzicht in de effecten van corona op de werksituatie (thuiswerken). De vragen zijn inhoudelijk afgestemd op oorzaken die juist in de corporatiebranche spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extern ongewenst gedrag (publieksagressie).

Met de Werkdruk/PSA scan voor woningcorporaties voldoe je aan:

  • de afspraak in artikel 6.9.1 uit de cao Woondiensten (tweejaarlijks werkdrukonderzoek)
  • de eisen voor een (verdiepend) onderzoek naar Psychosociale arbeidsbelasting, bijvoorbeeld naar aanleiding van de RI&E (de scan voldoet volledig aan de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie).

Combineer de scan met het het MTO of PMO

Elke corporatie kan de scan ook combineren met een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (door specifieke MTO-onderwerpen toe te voegen) of een Preventief Medisch Onderzoek (door individuele gezondheidsvragen en een biometrie onderzoek toe te voegen). Zo krijg je in één keer alle inzichten die je nodig hebt. En hoef je niet dubbel te meten. Hierdoor bespaar je veel tijd en kosten én voorkom je vragenlijst moeheid bij je medewerkers. Drie dubbele winst dus!
Lees meer

Benchmark met andere woningcorporaties

De resultaten van de eigen corporatie worden vergeleken met de branchespiegel waar SKB reeds over beschikt. Deze omvangrijke benchmark is opgebouwd uit eerdere FLOW-brancheonderzoeken en uitgevoerde projecten bij corporaties. De resultaten van de deelnemende corporaties worden onherleidbaar in deze benchmark opgenomen, waardoor deze actueel blijft. Hiermee krijgt de deelnemende corporatie inzicht op welke aspecten de werkdruk/PSA van de eigen corporatie afwijkend is en waar verbeterpotentieel zich dus daadwerkelijk bevindt.

Bij herhaalonderzoek is het tevens mogelijk de resultaten van het huidige onderzoek te vergelijken met eerdere resultaten.

Aan de slag

Elke corporatie kan aan de slag met de resultaten via het interactieve platform TeamUP. Met deze tool kun je samen met je medewerkers de resultaten bespreken. Dit vergemakkelijkt de dialoog met onder meer medewerkers en de OR. Ook kun je met TeamUP verbeteracties formuleren voor het plan van aanpak. De tool geeft bovendien een aantal mogelijke corporatiegerichte maatregelen als suggestie bij elk gekozen verbeterpunt.
Naast resultaten op organisatieniveau kun je ook kiezen voor aparte resultaten op afdelingsniveau. Dit geeft leidinggevenden input voor een aanpak binnen de eigen afdeling.

Elke deelnemende corporatie ontvangt een draaiboek voor het inzetten van de scan. Dit draaiboek legt stap voor stap uit hoe je de onderzoeksfase, de analyse van de resultaten en de keuze van maatregelen kunt aanpakken.

De deelnemers ontvangen direct na het invullen individueel een Persoonlijk Adviesrapport. Hiermee hebben zij inzage in hun eigen scores (Wat gaat goed? Waar kan ik verbeteren?) en krijgen zij tips om hun eigen werkbeleving te verbeteren.

Kosten

Tot en met december 2024 worden alleen basiskosten berekend aan de corporatie; de kosten voor ontwikkeling en hosting van de PSA scan worden vergoed door FLOW. Dit scheelt ruim €1.000 per onderzoek. De basiskosten zijn afhankelijk van de corporatiegrootte.

Ter indicatie: voor een corporatie van 50 medewerkers bedragen de kosten voor deelname aan de scan ongeveer €1.973 (exclusief btw).
FLOW en ESF