brand swoosh

Combineer jij PSA onderzoek al met een MTO?

Combineer jij PSA onderzoek al met een MTO?

Heb jij ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd waaruit blijkt dat de werkdruk te hoog is?

Als je klant van ons bent, weet je wat de oorzaken en gevolgen van de problemen zijn en kun je gericht aan de slag om Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan te pakken.

Veel nieuwe klanten weten dit helaas niet. Zij hebben vaak elders een MTO uitgevoerd en benaderen vervolgens SKB om een verdiepende PSA meting te doen. Uiteraard zijn we trots op onze expert rol op dit gebied, maar deze klanten hadden zich een hoop werk en kosten kunnen besparen.

Voordelen gecombineerd PSA en MTO

Bij SKB kun je namelijk heel gemakkelijk vragen uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) met een PSA onderzoek combineren. Zodat je in één keer alle inzichten krijgt die je nodig hebt. En je niet dubbel hoeft te meten. Niet alleen krijg je inzicht in de oorzaken, maar ook concrete oplossingsrichtingen om uitval en verzuim te verminderen en juist de energie en betrokkenheid van medewerkers te bevorderen. Hierdoor bespaar je veel tijd en kosten én voorkom je vragenlijst moeheid bij je medewerkers. Drie dubbele winst dus!

Boetes indien geen gedegen RI&E

Psychosociale arbeidsbelasting is één van de grootste risico’s in organisaties. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. Toch wordt het vaak onvoldoende meegenomen in de RI&E, zo meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Onlangs is besloten dat er hogere boetes worden uitgedeeld aan bedrijven die geen gedegen RI&E uitvoeren.

Voldoet aan de kwaliteitseisen van de Arbeidsinspectie

De gevalideerde PSA vragenlijst van SKB is door de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeeld als valide en betrouwbaar en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten. Je krijgt een gedegen risico-inventarisatie van de PSA-aspecten werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld, pesten en discriminatie) en oplossingsrichtingen om het risico op burn-out, verzuim, uitval en prestatieverlies te verminderen.