brand swoosh

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Hoe staat het ervoor met de medewerkerstevredenheid? Wat kun je doen om deze te verhogen? Welke impact heeft het vele thuiswerken op het welzijn van het personeel? En hoe groot is de kans dat je medewerkers vertrekken? Ons medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft inzicht.
Medewerkerstevredenheid meten

Medewerkerstevredenheid meten

We meten uiteraard de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Maar ook het stressniveau, de energie die medewerkers van het werk krijgen en de mate waarin ze die energie pro-actief besteden (bevlogenheid). Want hoe tevreden en energiek mensen ook zijn, als ze niet daadwerkelijk iets doen voor de organisatie, zal dat niet tot resultaat leiden.

Voor het MTO maken wij gebruik van de VBBA. De VBBA heeft een bewezen voorspellende waarde voor o.a. verzuim, burn-out, prestaties en verloop. Het is de meest gebruikte en best gevalideerde vragenlijst
in Nederland voor werkbelevingsonderzoek.
Ik wil meer informatie

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de belangrijkste oorzaken van eventuele lage tevredenheid en algehele vitaliteit én prioriteiten om dit te bevorderen. Zo zie je per team waar de knelpunten zitten en wat je kunt doen om de medewerkerstevredenheid te verhogen.

Medewerkers kunnen zo eenvoudig aan de slag met hun eigen team of afdeling (in TeamUP), maar ook op individueel niveau geven wij tips (persoonlijk adviesrapport).

Het management kan op organisatieniveau actie ondernemen en krijgt tevens inzicht in hoe groot de kans is dat medewerkers de organisatie willen verlaten.
Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?
quote
GGD Flevolandquote background

Met behulp van de heldere rapportages gaan we aan de slag om samen verbeteringen door te voeren. Wij zijn erg tevreden over de service en ondersteuning van SKB!

Cees Verdam, directeur, GGD Flevoland

Medewerkerstevredenheidsonderzoek voorbeeld

Wij hebben een korte MTO vragenlijst beschikbaar die inzicht geeft in de belangrijkste onderwerpen. Denk aan vragen over energiebronnen, over leiderschap, werkinhoud, organisatiecultuur, werkdruk en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Deze onderwerpen vormen een belangrijk deel van de context waarbinnen de medewerkers functioneren en zijn medebepalend voor hun tevredenheid en de bijdrage die zij leveren aan de organisatiedoelen.

Voor bepaalde organisaties is dit voldoende maar regelmatig vullen we het werknemerstevredenheidsonderzoek aan met vragen die voor de organisatie op dit moment óók belangrijk zijn. Denk aan vragen over mantelzorg, de impact van corona of het vele thuiswerken.

Combineer een MTO met Psychosociale arbeidsrisico's

Wist je dat je een MTO heel goed kunt combineren met vragen over Psychosociale arbeidsbelasting? Zo krijg je in één keer alle inzichten die je nodig hebt. En hoef je niet dubbel te meten. Hierdoor bespaar je veel tijd en kosten én voorkom je vragenlijst moeheid bij je medewerkers. Drie dubbele winst dus!

Samen met onze adviseurs stellen we de best passende vragen samen voor jouw organisatie, inclusief bijbehorende aanpak.
Ik wil meer informatie