brand swoosh

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van SKB meet de medewerkerstevredenheid op een betrouwbare manier. Je krijgt snel inzicht in wat je kunt doen om de medewerkerstevredenheid te verhogen, waar medewerkers energie en plezier van krijgen en hoe groot de kans is dat je medewerkers vertrekken.
Medewerkerstevredenheid meten

Medewerkerstevredenheid meten

We meten uiteraard de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Maar ook het stressniveau, de energie die medewerkers van het werk krijgen en de mate waarin ze die energie pro-actief besteden (bevlogenheid). Want hoe tevreden en energiek mensen ook zijn, als ze niet daadwerkelijk iets doen voor de organisatie, zal dat niet tot resultaat leiden.

Voor het MTO maken wij gebruik van de VBBA. De VBBA heeft een bewezen voorspellende waarde voor o.a. verzuim, burn-out, prestaties en verloop. Het is de meest gebruikte en best gevalideerde vragenlijst
in Nederland voor werkbelevingsonderzoek.
Ik wil meer informatie
quote
Kristen Traasquote background

Ook bij afdelingen waar aanvankelijk weinig werd gepraat, zorgde het MTO er toch voor dat de knelpunten op tafel kwamen.

Kirsten Traas, HR adviseur Niacet.

Werknemerstevredenheidsonderzoek bij SKB

Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft bij veel mensen een stoffig imago. Ellenlange tevredenheidsenquêtes waar uiteindelijk weinig mee wordt gedaan. Bij SKB houden we de MTO vragenlijst beknopt en kun je vervolgens actief aan de slag met wat voor jouw organisatie belangrijk is. Denk aan verbeteren op thema's als leiderschap, energiebronnen, organisatiecultuur, werkdruk en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Deze onderwerpen vormen een belangrijk deel van de context waarbinnen de medewerkers functioneren en zijn medebepalend voor hun tevredenheid en de bijdrage die zij leveren aan de organisatiedoelen.

Voor bepaalde organisaties is dit voldoende maar regelmatig vullen we het werknemerstevredenheidsonderzoek aan met vragen die voor de organisatie op dit moment óók belangrijk zijn. Bijvoorbeeld vragen over diversiteit en inclusie, mantelzorg, de impact van corona op het personeel of het vele thuiswerken.

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Het MTO geeft inzicht in de belangrijkste oorzaken van eventuele lage tevredenheid en algehele vitaliteit én prioriteiten om dit te bevorderen. Zo zie je per team waar de knelpunten zitten en wat je kunt doen om de medewerkerstevredenheid te verhogen.

Medewerkers kunnen zo eenvoudig aan de slag met hun eigen team of afdeling (in TeamUP), maar ook op individueel niveau geven wij tips (persoonlijk adviesrapport).

Het management kan op organisatieniveau actie ondernemen en krijgt tevens inzicht in hoe groot de kans is dat medewerkers de organisatie willen verlaten.
Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Combineer een MTO met Psychosociale arbeidsrisico's

Wist je dat je een MTO heel goed kunt combineren met vragen over Psychosociale arbeidsbelasting? Zo krijg je in één keer alle inzichten die je nodig hebt. En hoef je niet dubbel te meten. Hierdoor bespaar je veel tijd en kosten én voorkom je vragenlijst moeheid bij je medewerkers. Drie dubbele winst dus!

Samen met onze adviseurs stellen we de best passende vragen samen voor jouw organisatie, inclusief bijbehorende aanpak.
Ik wil meer informatie