brand swoosh

Niacet: MTO als startpunt voor effectieve gesprekken

Niacet: MTO als startpunt voor effectieve gesprekken

Niacet, een wereldwijd toonaangevende producent van propionaten en acetaten, ging actief aan de slag met verbeteracties uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Wat zijn hun leerpunten geweest? En welke verbeteracties zijn ingezet?
Lees klantcase