brand swoosh

Medewerkers in de zorg: wat gebeurt er nu het wat rustiger wordt?

Medewerkers in de zorg: wat gebeurt er nu het wat rustiger wordt?

Sinds de COVID-19 uitbraak in maart is er veel aandacht voor het personeel in de ziekenhuizen. Zeer begrijpelijk; het opschalen van de IC’s was prioriteit nummer één. Andere zorgorganisaties, zoals verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en de gehandicaptenzorg, bleven in de beginperiode echter onderbelicht. Terwijl de druk juist hier ook groot was. Medewerkers moesten lang doorwerken zonder de juiste beschermingsmiddelen en testen bleven in eerste instantie uit. Veel medewerkers moesten afscheid nemen van ouderen die stierven aan de gevolgen van corona. En bewoners mochten geen bezoek meer ontvangen, wat zowel voor de medewerkers als de bewoners een stressvolle ervaring was.  

Wat is de impact van de afgelopen periode op deze zorgmedewerkers? En wat ervaren de medewerkers nu het wat rustiger wordt? Komt er nu een periode aan met meer verzuim en psychische problemen? En hoe kunnen we dat dan voor zijn?

Angst, onzekerheid en boosheid, maar ook zingeving

Het sentiment wat wij oppikken uit de praktijkverhalen van onze klanten uit de zorg, is dat iedereen in eerste instantie in de overlevingsmodus zat: schouders eronder en doen wat er gebeuren moet. Maar dat, nu het wat rustiger wordt, ook gevoelens van onzekerheid, angst, boosheid en onbegrip aanwezig zijn.

Angst en onzekerheid om zelf besmet te worden of iemand te besmetten, schuldgevoel omdat je familie bezoek hebt moeten weigeren en boosheid omdat medewerkers van hun werkgever geen adequate beschermingsmiddelen hebben gekregen. Tegelijkertijd heeft het zorgpersoneel nu meer dan ooit het gevoel dat hun werk ertoe doet. Zingeving dus. En dat is heel waardevol.

Grip krijgen op de situatie: hoe eerder hoe beter

Het is belangrijk om deze én andere ervaringen van medewerkers op tafel te krijgen en erover in gesprek te gaan. Individuele medewerkers kunnen sinds kort voor hulp en informatie over emotionele belasting terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19.

Maar wil je inzicht krijgen in wat er nu én op de langere termijn speelt bij je medewerkers, wat zij denken dat beter kan, hoe je ze gemotiveerd houdt, hoe het ervoor staat met de Psychosociale arbeidsbelasting en wat het risico is op verzuim: neem dan deel aan ons project werkbeleving in crisistijd. Veel (zorg) organisaties delen hierover al hun eerste ervaringen. Met behulp van onze speciale vragenbank kun je namelijk zowel acute problemen inventariseren (Pulse) als verdiepend (voorspellend) onderzoek doen.
Werkbelevingincrisistijd