brand swoosh

Werkbeleving in Crisistijd

Werkbeleving in Crisistijd

Samen leren over het nieuwe normaal

Omdat oude kennis over arbeid en organisaties in de nieuwe werkelijkheid met COVID-19 niet zomaar toepasbaar is, zijn we maart 2020 begonnen met het project Werkbeleving in crisistijd. Doel van dit project is om samen sneller te leren over nieuwe vraagstukken over arbeid en organisatie waar organisaties en sectoren mee worden geconfronteerd.

Wij hebben een vragenbank met bestaande en nieuwe vragen die we relevant vinden in deze corona tijd. De vragenbank stellen we ter beschikking aan de gebruikers van onze pulse enquête tool zodat die selecties daaruit kunnen gebruiken in hun eigen specifieke onderzoeken.
We vullen deze vragenbank continu aan met nieuwe vragen die we vanuit onze eigen expertise inbrengen en ook met nuttig gebleken vragen die door onze pulse-gebruikers bedacht zijn. Op deze manier delen we kennis en leren we samen sneller over het nieuwe normaal.
Ik wil meer informatie

Pulse-onderzoek voor ad hoc vraagstukken

De beginfase van de corona crisis kenmerkte zich door grote en abrupte veranderingen voor de medewerkers en de werkprocessen. Gebruikers van SKB's pulse tool hebben deze op grote schaal ingezet voor tal van operationele en beleidsmatige vraagstukken.

Hieronder vind je voorbeelden van ziekenhuizen en voorbeelden uit andere sectoren.
We kunnen je helpen, en eventueel in contact brengen met andere organisaties, als je vergelijkbare vraagstukken hebt.

Verdiepend onderzoek als kompas voor toekomst

Inmiddels is de eerste fase van crisis voorbij en zijn veel acute veranderingen geïmplementeerd. Ook is duidelijk dat de crisis niet zomaar overwaait en dat veel veranderingen ‘het nieuwe normaal’ worden.
Daarmee groeit het belang van verdiepend medewerkersonderzoek. Bijvoorbeeld om gevalideerd de Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de nieuwe arbeidsrisico’s in kaart te brengen van het nieuwe normaal. Zodat je vanuit een goede basis in de vorm van een 0-meting de uitdaging van continue verbeteren aan kunt gaan.
quote
quote background

Ik ben niet iemand die eerst uitgebreid handleidingen bestudeert. Daarom ben ik blij dat de pulse enquête tool zo gebruiksvriendelijk is.

Esther Koster, Work & Organizational Specialist, Dow Chemical

Voorbeelden uit ziekenhuizen

Gebruikers van SKB's pulse tool hebben deze op grote schaal ingezet voor tal van operationele en beleidsmatige vraagstukken. Daar geven we hier een paar voorbeelden van. We kunnen je helpen, en eventueel in contact brengen met andere organisaties, als je vergelijkbare vraagstukken hebt.

Voorbeelden uit andere sectoren

Gebruikers van SKB's pulse tool hebben deze op grote schaal ingezet voor tal van operationele en beleidsmatige vraagstukken. Daar geven we hier een paar voorbeelden van. We kunnen je helpen, en eventueel in contact brengen met andere organisaties, als je vergelijkbare vraagstukken hebt.

Hoe kunnen we de reguliere zorg weer opschalen?

Na de intensieve periode van acute zorg omtrent Corona moeten de reguliere zorgtaken van de teams weer opgeschaald worden. Maar hoe pak je dat aan en in welk tempo?
De verantwoordelijke leidinggevenden peilen daarom per team (10-20 medewerkers) hoe het staat met de inzetbaarheid en belastbaarheid. Als per team tenminste 5 collega’s meedoen, worden de resultaten op teamniveau gedeeld met alle teamleden. Zo heeft iedereen dezelfde cruciale informatie om de impact van opschalen te bespreken en samen realistische plannen te maken. Bij de meeste teams ligt de respons overigens boven 70%.
terug

Waar zitten de knelpunten bij de afdelingen?

Om de piek in coronapatiënten te kunnen opvangen liggen behandelingen op andere afdelingen grotendeels stil. Medewerkers springen bij op andere afdelingen of werken met een geslonken bezetting op hun oude afdeling. Een chaotisch beeld met grote verschillen tussen teams: van extreem intensief en belastend werk in een 12 uurs rooster tot te weinig werk te doen hebben.
Het crisisteam van het ziekenhuis wil op zo kort mogelijke termijn een beeld van de knelpunten en risico's hebben en ook de leidinggevenden willen graag weten hoe hun teams ervoor staan.
Met hulp van de vragenbank 'Werkbeleving in crisistijd' starten twee HR-medewerkers in één weekend onderzoeken op bij alle (ca.) 100 afdelingen van het ziekenhuis. Binnen een week is er een compleet overzicht van de hele organisatie.
terug

Houden de verpleegkundigen het 12 uursrooster vol?

Op de IC's werken verpleegkundigen in 12 uursroosters. Houden ze dat vol?
Verschillende ziekenhuizen zetten pulse onderzoeken in om de belastbaarheid van de medewerkers te monitoren. Is het extra zwaar of juist ook wel prettig door de grote saamhorigheid? Een eerder uitgevoerd werkbelevingsonderzoek wordt daarbij als referentiepunt voor de 'normaalwaarde' genomen.
terug

Wat zijn de financiële gevolgen voor onze stagiaires?

Om het risico van binnenhalen van het Covid-19 virus in het ziekenhuis te verminderen, mogen stagiaires niet meer werken in hun reguliere bijbaantjes. In een ziekenhuis vraagt men zich af of de stagiares door geldproblemen misschien zullen wegblijven.
Door een pulse onderzoek uit te voeren onder de 150 stagiaires krijgt men al in een vroeg stadium zicht bij hoeveel van hen dat tot financiële problemen zal leiden. Het beleid wordt daar op afgestemd.
terug

Hoeveel personeel voldoet aan richtlijn om te mogen werken?

Bij het opschalen van de IC-capaciteit aan het begin van de Covid-19 uitbraak is het belangrijk om te weten hoeveel zorgmedewerkers volgens de RIVM richtlijnen wel of niet zouden mogen werken. Daarvoor stelt het ziekenhuis een pulse onderzoek op dat maar één slimme vraag bevat waaruit afgeleid kan worden wie volgens de richtlijn kan werken. Binnen drie dagen reageert ruim 70% van de zorgmedewerkers en kan een realistische planning worden gemaakt.
terug

Productiebedrijf: neemt het ongevalrisico toe?

Een volcontinu productiebedrijf schakelt over op shifts van 12 uur om met minder wisselingen en minimale bezetting het productieproces voort te zetten. Elke 2 weken krijgen de medewerkers een korte vragenlijst.
Met vragen over vigilantie bewaakt men de kans op fouten aan het eind van de dienst. Met vragen over Herstel na het werk heeft men een gevalideerde indicator risico op langdurige overbelasting. De trendcijfers vergelijken ze met de scores uit eerder PSA onderzoek.
terug

Dienstverlener blijft in dialoog met thuiswerkers

Het management van een dienstverlenend bedrijf wil contact houden met de medewerkers. Kort nadat iedereen halsoverkop vanuit huis moet werken, geeft een pulse onderzoek inzicht in wat er op dat moment het hardste nodig is: vaste computerschermen om op de laptops aan te sluiten.
Met de vraag: ‘Heb je nog tips voor je collega’s om de dag goed te beginnen?’ betrekken ze de denkkracht van de medewerkers. Het levert een rijke oogst op van adviezen die precies passen bij hun bedrijfscultuur.
terug