brand swoosh

Seksuele intimidatie op de werkvloer? Dit kun je doen!

Seksuele intimidatie op de werkvloer? Dit kun je doen!

De onthullingen in o.a. The Voice en bij Ajax laten helaas weer zien dat machtsmisbruik en seksuele intimidatie nog veel voorkomen. Er is een cultuurverandering nodig waarin dit gedrag niet getolereerd wordt en werkgevers spelen hierbij een cruciale rol. 

Een belangrijke stap is om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en elkaar aan te spreken als iemand zich ongepast gedraagt. Ook is het nodig om een veilige omgeving te creëren waar mensen zich vrij voelen om ook daadwerkelijk melding te doen. En uiteraard, om precies te weten hoe het er op dit moment voorstaat in jouw organisatie, zet je een anonieme vragenlijst uit.

Waarom onze vragenlijst helpt

Helaas wordt ongewenste seksuele aandacht en ander ongewenst gedrag weinig gemeld bij een vertrouwenspersoon. De schaamte is vaak groot en slachtoffers zijn bang voor eventuele consequenties. Een vragenlijst helpt medewerkers om hun ervaringen anoniem te delen. Hiermee krijg je dus een scherper beeld van hoeveel mensen ongewenst gedrag ervaren, hoe vaak dat was en of daar collega’s of leidinggevenden bij betrokken waren. En heb je gelijk betrouwbare input om het onderwerp bespreekbaar te maken en beleid te voeren.

Naast ongewenste seksuele aandacht krijg je met onze vragenlijst ook inzicht in andere vormen van ongewenst gedrag binnen jouw organisatie, namelijk: lichamelijk geweld, pesten, discriminatie en intimidatie.

Bovendien maken we de gevolgen van ongewenst gedrag inzichtelijk. Leidde het ongewenste gedrag bijvoorbeeld tot letsel? Tot minder werkplezier? Tot extra verzuim? Lopen er nu medewerkers rond met post traumatische stressverschijnselen? Konden de medewerkers wel ergens terecht met hun verhaal?

Tot slot krijg je inzicht in de (meldings)cultuur van de organisatie: wordt ongewenst gedrag getolereerd binnen de organisatie? Spreek je elkaar aan op ongepast gedrag en weten medewerkers waar ze terecht kunnen als ze met ongewenst gedrag te maken krijgen? Voelen medewerkers zich veilig genoeg om melding te doen en worden meldingen serieus genomen?
Ik wil meer informatie

Verplichting Arbowet en de Nederlandse Arbeidsinspectie

Seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag vallen, samen met werkdruk, onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om Psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. De PSA vragenlijst van SKB voldoet aan alle eisen die de Arbowet stelt. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt de vragenlijst van SKB als valide en betrouwbaar.

Toe te voegen aan een MTO, PMO of RI&E

Het is mogelijk om de vragen over ongewenst gedrag toe te voegen aan het gezondheidsonderzoek (PMO), risico-inventarisatie (RI&E) of werkbelevingsonderzoek (MTO). Zo krijg je in één keer alle inzichten die je nodig hebt.
Als er medewerkers zijn die ook te maken hebben met ongewenst gedrag van bijvoorbeeld publiek of bezoekers, dan kunnen we daar vragen over toevoegen.

Aan de slag

In het persoonlijke adviesrapport dat medewerkers ontvangen, kunnen we bij slachtoffers van ongewenst gedrag de contactgegevens van jullie eigen vertrouwenspersoon opnemen. Zo verlaag je de drempel om ongewenst gedrag te melden of om steun te zoeken.

Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van ongewenst gedrag op een afdeling? Bespreek dat met elkaar. SKB kan hierin adviseren en begeleiden. Ook bij het maken van een plan van aanpak. Want iedereen verdient een veilige werkomgeving. Elk incident is er een te veel.