brand swoosh

Sneller plan van aanpak maken met samenhang-overzicht

Sneller plan van aanpak maken met samenhang-overzicht

Het samenhang-overzicht in TeamUP is verbeterd! Met de samenhang laten we zien welke factoren in het werk belangrijk zijn om de vitaliteit te verhogen. Nieuw is dat je nu ook kan zien hoe jouw team scoort ten op zichte van de gekozen benchmark (rode, groene en blauwe pijltjes). Zo zie je in één oogopslag welke werkfactoren je het best kunt aanpakken om de vitaliteit te verhogen. En hou je meer tijd over om aan de slag te gaan met verbeteracties.

Samenhang-overzicht TeamUP

Samenhang-overzicht

In dit overzicht zie je hoe werkfactoren (de onderwerpen links) samenhangen met de vitaliteit (Plezier, Energie, Herstel en Blijfintentie) van de collega’s in dit team. Hoe groter het bolletje, hoe meer verbetereffect je mag verwachten als je die werkfactor verbetert.Nieuw in dit overzicht zijn de gekleurde pijltjes. Deze laten per onderwerp en per vitaliteitsaspect zien of dit team significant beter (groen pijltje omhoog) of slechter (rood pijltje omlaag) scoort dan de gekozen benchmark.

Focus op onderwerpen die er toe doen

Je kunt als team actiepunten bedenken voor alle onderwerpen in de linker kolom waar je verbeterpotentieel ziet, maar het is maar de vraag of je daarmee de vitaliteit verbetert. Beter bedenk je met je collega’s welke aspecten van vitaliteit (in dit voorbeeld Plezier, Energie, Herstel en Blijfintentie) je zou willen verbeteren en ga je aan de slag met de onderwerpen die daarmee samenhangen.

Als het team uit dit voorbeeld beslist dat ze meer energie tijdens het werk willen, kunnen ze aan de grootte van de bolletjes zien wat er toe doet. Op ‘werktempo en werkhoeveelheid’ scoren ze weliswaar ongunstiger dan de benchmark, maar dat hangt nauwelijks samen met de energie. Om meer energie te krijgen kunnen ze dus beter met elkaar in gesprek gaan over de "organisatie van het werk", waar verstoringen zitten en hoe die op te pakken.

Meer tijd over om te verbeteren

Met het nieuwe samenhang-overzicht kan een team sneller beslissen wat ze willen bereiken en waar je de meeste kans hebt om succesvol te kunnen verbeteren. Dat zorgt voor focus. In korte tijd kun je doordringen tot de kern. Zo hou je meer tijd over om echt te verbeteren.
Meer over TeamUP