brand swoosh

Update VBBA

Update VBBA

Een recente update heeft de VBBA2.1 opgeleverd! Zo zijn bijvoorbeeld de onderwerpen betekenisvol werk, teamfunctioneren, trots en werkgeluk toegevoegd.