brand swoosh

VBBA

VBBA

VBBA voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Meest betrouwbare vragenlijst

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een betrouwbare vragenlijst voor onderzoek naar medewerkerstevredenheid, betrokkenheid, motivatie, organisatieklimaat, werkorganisatie, Psychosociale arbeidsbelasting en (mentale) gezondheid.

De VBBA is de meest gebruikte en best gevalideerde vragenlijst in Nederland voor werkbelevingsonderzoek. Dat betekent dat wij onderzoeksresultaten kunnen vergelijken met gedetailleerde benchmarks.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de VBBA beoordeeld als valide en betrouwbaar.

Organisatieonderzoek én individuele gezondheidsbewaking

Je kunt de VBBA gebruiken voor organisatieonderzoek en individuele gezondheids­bewaking en daarbij een selectie van onderwerpen in het medewerkersonderzoek opnemen. Dat kan over verschillende thema's gaan zoals duurzame inzetbaarheid, werkgeluk, medewerkerstevredenheid, gezondheidsonderzoek (PMO/RI&E) of werkdruk/Psychosociale arbeidsbelasting. Onze adviseurs helpen je graag een goede keuze te maken.
Organisatieonderzoek én individuele gezondheidsbewaking
quote
Arkinquote background

We kiezen voor SKB omdat de VBBA zich bewezen heeft als betrouwbare vragenlijst voor werkplezier en regeldruk.

Martijn Kikkert, Arkin

Boek VBBA downloaden

Je kunt het (elektronische) boek over VBBA2.0 hier gratis downloaden. In het eerste deel blikken we terug op de historie van de VBBA en beschrijven we de grote vernieuwingen, zoals de schaalverkorting en de verbreding naar het HRM-domein. Ook de meetkwaliteit komt daarbij aan bod. In het tweede deel van het boek beschrijven we actuele inzichten die zijn verkregen door het omvangrijke onderzoek dat tot nu toe met de VBBA is gedaan. Het boek is ook beschikbaar in het Engels onder de naam Questionnaire on the Experience and Evaluation.
Download boek VBBA
VBBA

Meest recente update: VBBA 2.1

Een recente update heeft de VBBA2.1 opgeleverd. We hebben de vraagstellingen vereenvoudigd (met behoud van benchmarkmogelijkheden), de naamgeving van diverse onderwerpen geactualiseerd en we hebben de VBBA uitgebreid met nieuwe relevante thema’s. Zo zijn de onderwerpen betekenisvol werk, teamfunctioneren, trots en werkgeluk toegevoegd.

Ontwikkeld door professionals, voor professionals

Validatiestudies laten zien dat de VBBA een breed spectrum van voorspellende indicatoren oplevert, variërend van persoonlijke prestaties, klanttevredenheid en winst tot de kans op bedrijfsongevallen en langdurig verzuim.

De eerste versie van de VBBA is in 1994 ontwikkeld door prof. dr. Marc van Veldhoven en prof. dr. Theo Meijman en werd aanvankelijk vooral gebruikt in gezondheidsonderzoek (PMO), werkdrukonderzoek en voor risicomanagement (RI&E). De vragenlijst is echter een “levend systeem” gebleken, dat in de loop der jaren regelmatig verbeterd is.

Een grote stap was het “schaalverkortingsproject” waarbij de vragen met 40% zijn gereduceerd met behoud van hoge meetkwaliteit. Een andere grote stap was de uitbreiding met onderwerpen uit strategisch Human Resources Management, zoals leiderschap, kwaliteit, klantgerichtheid, innovatie en engagement (bevlogenheid). Onder de naam VBBA2.0 zijn deze innovaties samengebracht.