brand swoosh

Verdiepend onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Verdiepend onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Hoor jij geluiden binnen de organisatie over te hoge werkdruk of ongewenst gedrag? Is er uit het MTO of de RI&E gebleken dat er problemen zijn? Of heeft de inspectie geadviseerd om aanvullend gevalideerd onderzoek te doen?

Aanbevolen door de inspectie SZW

Wij zijn expert op het gebied van verdiepend PSA onderzoek en bieden de oplossing met betrouwbare vragenlijsten. Onze aanpak voldoet aan de wettelijke eisen voor PSA onderzoek en wordt aanbevolen door de Inspectie SZW.
Download folder PSA

Download