brand swoosh

Verdiepend onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Verdiepend onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Hoor jij geluiden binnen de organisatie over te hoge werkdruk of ongewenst gedrag? Is er uit het MTO of de RI&E gebleken dat er problemen zijn? Of heeft de inspectie geadviseerd om aanvullend gevalideerd onderzoek te doen?

Voldoet aan de kwaliteitseisen van de Arbeidsinspectie

Wij zijn expert op het gebied van verdiepend PSA onderzoek en bieden de oplossing met betrouwbare vragenlijsten. Onze aanpak voldoet aan de wettelijke eisen voor PSA onderzoek. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onze PSA vragenlijst beoordeeld als valide en betrouwbaar.
Download folder PSA

Download