brand swoosh

CentERdata: wat is nodig om thuiswerken succesvol te maken?

CentERdata: wat is nodig om thuiswerken succesvol te maken?

Door de coronacrisis zijn we plotseling massaal gaan thuiswerken. Dat zorgde voor veel mensen aanvankelijk voor stress en concentratieproblemen. Ineens was je helemaal alleen thuis, of samen met je partner, kinderen gingen niet naar school en als ouder moest je ook nog lesgeven naast je werk. Gelukkig hoorden we ook snel de eerste positieve geluiden; mensen waren bijvoorbeeld blij met de besparing van reistijd en dat ze hun werktijden nu flexibel konden indelen.

Snel inzicht in een hectische periode

Onderzoeksbureau CentERdata was een van onze eerste klanten die kort na de corona uitbraak de SKB corona vragenlijst inzette. Begin april konden hun medewerkers een set korte vragen beantwoorden over o.a. de werkplek thuis, over de energiebalans, de gezondheid, over zorgtaken thuis, over de relatie met collega’s en de relatie met de leidinggevende. Ook gaven de medewerkers in een aantal open vragen aan wat ze zou helpen om het thuiswerken beter te kunnen doen. Of wat nodig is om werk en privé goed te kunnen combineren. En met succes, want de respons was 77 % en er konden concrete verbeteracties worden ondernomen.

Boukje Cuelenaere, MT-lid CentERdata: “we wilden graag z.s.m. een beeld krijgen van de situatie waarin we plotseling terecht kwamen. Juist ook omdat je elkaar door het thuiswerken minder spreekt en ziet. Dit onderzoek gaf ons snel inzicht in de belangrijkste zaken die speelden”.
quote
Boukje Cuelenaerequote background

Door het onderzoek wisten we dat we onze thuiswerkers moesten stimuleren om op tijd vrij te nemen. Want het laatste wat je wilt is dat mensen oververmoeid raken.

Boukje Cuelenaere, MT-lid CentERdata

Moeite om het werk los te laten

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek was dat medewerkers moeite hadden om te stoppen met werken. Er lag veel werk en mensen gaven aan geregeld nog in de avonduren en weekenden te werken. Waar je op kantoor de werkdag nog duidelijk kan afsluiten als je de deur achter je dichttrekt, is dat bij thuiswerken nog niet zo makkelijk, zo blijkt. De grens tussen werk en privé vervaagt sneller. Zeker als je ook nog de zorg voor je kinderen hebt. Voordat je het weet pak je in de avonduren toch nog even je laptop om dat ene mailtje nog te versturen. En daar schuilt een risico: want als je niet de tijd neemt om te ontspannen en om echt afstand te nemen van je werk, loop je meer kans om psychisch vermoeid te raken.

Boukje: “door het onderzoek wisten we dat we onze thuiswerkers moesten stimuleren om op tijd vrij te nemen. Want het laatste wat je wilt is dat mensen oververmoeid raken. Het management heeft actief gestimuleerd om in ieder geval vrij te nemen met de feestdagen en het belang van ontspanning benadrukt”.

Arbo- en thuiswerkbeleid aangepast

Door de recente ervaringen en het beeld dat we uit de vragenlijst kregen, hebben we als MT meer vertrouwen in thuiswerken gekregen, vertelt Boukje. We willen daarom nieuw thuiswerk beleid implementeren waarbij we met medewerkers afspraken over structureel thuiswerken kunnen maken. Bij deze afspraken is een belangrijke rol weggelegd voor de inrichting van de thuiswerkplek conform de Arbo richtlijnen. We hebben deze richtlijnen op een rij gezet zodat mensen weten waar hun thuiswerkplek aan moet voldoen. Zo nodig kunnen we medewerkers ondersteunen bij het inrichten van hun werkplek thuis.

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe in jouw organisatie het thuiswerken wordt ervaren en wat beter kan? Of wil je bijvoorbeeld weten wat nodig is om de gezondheid van je medewerkers op pijl te houden (PMO) of de werkstress te verminderen? Binnen ons project Werkbeleving in Crisistijd hebben we vragensets ontwikkeld specifiek gericht op de effecten van COVID-19 en krijg je ook inzicht in wat nodig is om op lange termijn gezond en vitaal te blijven. Klanten uit diverse sectoren delen hun eerste ervaringen.
WerkbelevingInCrisistijd