brand swoosh

DeltaWonen: in dialoog over eigenaarschap

DeltaWonen: in dialoog over eigenaarschap

Annita de Leeuw (P&O adviseur van deltaWonen), Michiel van Rooij (Arboadviseur Rienks Arbodienst) en SKB sloegen de handen ineen voor een medewerkersonderzoek nieuwe stijl. Het onderzoek moest voor deltaWonen echt om de medewerkers zélf draaien. Met als hoofddoel: de dialoog openen over eigenaarschap en duurzame inzetbaarheid.
quote
Annita de Leeuwquote background

In de workshops gebeurde er ook wat anders nu: mensen keken naar de resultaten van ‘wat kan ik daar aan doen, wat is mijn aandeel daarin’?

Annita de Leeuw, P&O adviseur, deltaWonen

Medewerkersonderzoek is van de medewerkers

Duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap zijn voor deltaWonen heel belangrijke kernwaarden. Het onderzoek moest hier zo goed mogelijk op aansluiten. Michiel: “geen meting omdat dat nou eenmaal eens in de 2 jaar moet, maar écht kijken hoe het onderzoek zo ingericht kon worden dat het bijdraagt aan de doelen van deltaWonen”.

Omdat duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap direct betrekking hebben op de medewerkers zelf, moest het onderzoek ook helemaal van hen worden. Het was ook aan de medewerkers om in workshops met de resultaten aan de slag te gaan en dit te verbinden aan hun eigen eigenaarschap. Annita: “in de workshops gebeurde er ook wat anders nu: mensen keken naar de resultaten van ‘wat kan ik daar aan doen’, ‘wat is mijn aandeel daarin’”?
Het belang van de dialoog

Het belang van de dialoog

Onder de titel “beter door verbinding” werd het doel van het onderzoek om de dialoog te starten tussen het management en de medewerkers.

Michiel: “als het gaat om duurzame inzetbaarheid, leiderschap en eigenaarschap ben je daar voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar in gesprek te komen over de resultaten. Dat je als team, samen met je leidinggevende, bespreekt wat je er mee wilt gaan doen en ook onderling deelt met andere afdelingen”.

Echt van onderaf

Nieuw en spannend aan dit project was dat de resultaten niet eerst gepresenteerd werden aan het MT of de leidinggevenden. “Het moest echt van onderaf komen”, zegt Michiel.
Het leuke was ook dat de resultaten heel herkenbaar waren voor de teams. Annita: “het klopte gewoon wat eruit kwam, ook op het eigenaarschapsstuk”.

Naar aanleiding van de workshops is er een rapportage opgesteld met bevindingen en conclusies. Het is nu aan de teams/medewerkers zelf om met hun eigen duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Dat wordt de volgende uitdaging!
Echt van onderaf
In vertrouwen en openheid

In vertrouwen en openheid

In de meeste teams was er een sfeer van vertrouwen en openheid, vertelt Annita. De workshops hadden een rustige opbouw (van globale resultaten inzoomen op specifieke thema’s) en we zijn weggebleven van een waardeoordeel; van of de resultaten goed of fout waren. Belangrijk was: wat willen de medewerkers wél graag zien, hoe werkt het wél goed?

Mooiste samenwerkingsverband

Michiel geeft aan dat dit project een van de mooiste en meest vernieuwende samenwerkingsverbanden is geweest. Niet alleen met deltaWonen maar ook met SKB. Michiel: “dat je echt iets anders wilt en samen bedenkt: hoe dan wel? SKB heeft daar heel deskundig in meegedacht”.

De organisatie in beweging

Zowel Annita als Michiel geven aan dat dit project deltaWonen in beweging heeft gebracht. Het is een andere manier van kijken om eigenaarschap centraal te zetten in de HR strategie. En dit vervolgens ook te verbinden aan het functioneren van medewerkers, alsmede het verzuim. Annita: “dat pionieren, daar zijn we erg trots op!”