brand swoosh

Duurzame inzetbaarheid in Sector Kartonnage en Flexibele verpakkingen

Duurzame inzetbaarheid in Sector Kartonnage en Flexibele verpakkingen

De sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen staat al jaren onder druk om efficiënter en goedkoper te produceren. In de bedrijfstak-CAO werd afgesproken om de werkdruk in de sector te monitoren. Het Fonds Collectieve Belangen Kartonnage en Flexibele Verpakkingen (FCB), pakte het stokje op en startte met een zogenaamde nul-meting: een vragenlijstonderzoek over duurzame inzetbaarheid onder de medewerkers in de sector.

Persoonlijk adviesrapport

De medewerkers konden de vragen op papier invullen en via een antwoordenvelop terugsturen. Tevens konden ze de vragenlijst via internet invullen. In dat geval kregen de medewerkers, meteen na het beantwoorden, een persoonlijk adviesrapport te zien. Hierin stonden adviezen over wat je zelf kunt doen om je eigen inzetbaarheid te bevorderen.

Medewerkers die de vragenlijst op papier invulden, konden een gedrukte versie van het persoonlijk adviesrapport op hun thuisadres ontvangen. In totaal deden 875 medewerkers mee aan het onderzoek.

Prioriteiten om vitaliteit te bevorderen

De gegevens van het onderzoek gaven niet alleen inzicht hoe het staat met de vitaliteit in de sector, maar ook welke factoren in het werk er toe doen om dat te bevorderen. In het dashboard hieronder is voor de drie grote functiegroepen te zien aan welke “knoppen je kunt draaien” om de vitaliteit te bevorderen. Daarbij blijkt dat ook binnen een functiegroep de prioriteiten kunnen verschillen. Bij jongere medewerkers liggen de prioriteiten doorgaans anders dan bij oudere medewerkers.

Klik op de gewenste knoppen om de resultaten in te zien

Campagne Vitaal de toekomst in!

Na de nulmeting werd in focusgroepen nagedacht over mogelijke oplossingen voor de thema’s die uit het onderzoek als relevant naar voren kwamen. Achttien bedrijven ontvingen een onderzoeksrapport waarin hun eigen scores vergeleken werden met andere bedrijven in de sector.

Daarnaast startte de campagneVitaal de toekomst in! waaraan alle bedrijven in de sector kunnen deelnemen. Het FCB stelde daarvoor een divers aanbod beschikbaar om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Zoals individuele adviesgesprekken voor werknemers, workshops over gezond eten en een mobiele unit om laagdrempelig in gesprek te gaan over gezondheid en loopbaan.