brand swoosh

Wat is duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Wat is duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat al jarenlang op de agenda van HR. Door de verhoogde pensioenleeftijd zullen medewerkers steeds langer doorwerken. Tegelijkertijd moeten organisaties wendbaar zijn door de snelle veranderingen in de wereld om hen heen. Niet voor niets is het daarom van belang dat medewerkers zich in elke levensfase kunnen blijven ontwikkelen met behoud van gezondheid en welzijn.

Wat is de betekenis van duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Waarom is het belangrijk om hierin te investeren? En wat draagt onderzoek daaraan bij?

Definitie duurzame inzetbaarheid van personeel

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers betekent dat werkgevers én werknemers ervoor zorgen dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderingen die zich voordoen én fit en gezond aan het werk zijn en blijven.

Vragen die spelen binnen dit thema zijn bijvoorbeeld: wat doe je als medewerkers fysiek zwaar werk doen en door hun leeftijd of gezondheid de zware klussen niet meer goed kunnen uitvoeren? Hoe zorg je ervoor dat werknemers hun taken goed kunnen blijven uitvoeren als het werk verandert door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, of een andere houding naar klanten? Hoe behouden medewerkers een goede werk-privé balans als ze kinderen krijgen of mantelzorg hebben? En wat is nu nodig in de coronacrisis?

Belangrijke vragen waar werknemers en werkgevers mee aan de slag kunnen. Met als doel om nu en in de toekomst, gezond en gemotiveerd aan het werk te zijn.
quote
Michiel van Rooijquote background

Als het gaat om duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap ben je daar voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor. Ga daarom met elkaar in gesprek.

Michiel van Rooij, arboadviseur, Rienks Arbodienst

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Door te investeren in duurzame inzetbaarheid snijdt het mes aan twee kanten: 1) werknemers kunnen langer gezond en met plezier doorwerken; 2) werkgevers voorkomen langdurige uitval en prestatieverlies.

Werkgevers doen er dus goed aan om een werkklimaat te creëren waarin medewerkers fysiek en mentaal fit kunnen blijven en waarbij er ruimte is om kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Denk aan het in kaart brengen van mentale en fysieke risico’s die er spelen, het aanbieden van een Health Check, voorzieningen voor een goede werk-privé balans en opleidingsbudget.

Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de medewerker zélf om met hun eigen duurzame aanzetbaarheid aan de slag te gaan (bijvoorbeeld gezond eten en sporten, een opleiding volgen en loopbaanplanning).

Hoe duurzaam inzetbaar zijn jouw medewerkers?

Hoe duurzaam inzetbaar zijn de medewerkers in jouw organisatie? Ons werkvermogenonderzoek laat dit eenvoudig zien. Een combinatie van de Workability Index (WAI) en onze eigen VBBA levert een compleet plaatje van het huidige werkvermogen op en is een uitstekende voorspeller van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Ik wil meer informatie
Hoe duurzaam inzetbaar zijn jouw medewerkers?